Leaving Experts

Casus NedTrain

Innoveren en Anticiperen

Identificeren experts

Nee, ik ben niet verdwaald. Een uitnodiging voor het bijwonen van een bijeenkomst onder de titel ‘Kennisdeling: vormen van sociale innovatie op de werkvloer” is de aanleiding om op 17 april 2012 aan te schuiven achter het station (Hanzelaan) in Zwolle. Een bijeenkomst georganiseerd door de regionale NVP ( Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement). Centraal een interactieve lezing/workshop door Jan Hoetmer van NedTrain, de landelijke organisatie die (als dochter van NS) verantwoordelijk is voor het onderhoud van de  treinen. Jan draagt de titel “Manager Creatieve Bedrijfsvoering”. Een interessante lezing met tal van leuke voorbeelden. Bij specifiek een daarvan wil ik nader stil staan.

Leaving Experts

Een organisatie als NedTrain bereidt zich degelijk voor op het vertrek (pensionering) van ervaren werknemers. Over een jaar of 4 wordt een grote uitstroom voorzien. Door interviews worden nu al experts geidentificeerd  (‘bij een probleem met de tractie kun je altijd bij Piet terecht’).  Als die Piet door meerdere medewerkers als zodanig wordt ervaren en ook nog eens boven de 60 jaar is, wordt het spannend.  Piet krijgt de kans de kennis te delen met  1 of 2  jonge medewerkers die  -ook weer mede volgens Piet- als goede opvolgers worden beschouwd. Zeg maar een meester-gezel constructie. Is Piet nog lang geen 60 jaar, dan is het ook wenselijk dat kennis gedeeld wordt, maar de urgentie is minder groot. Er ontstaat een Kennisbank.

Leermoment

De signalen die mij bereiken suggereren dat de zorgsector ook toe is aan een dergelijke systematische benadering. Het gebruik van apparatuur in ziekenhuizen is een zorgenkind, waarbij de ervaring vaak met de medewerker verdwijnt van de werkvloer…. Kent u zelf voorbeelden? Of gebeurt de overdracht allang in uw Instelling?