Hebben wij wat met Napoleon?

In Tijdschrift Napoleon in Nederland 1811-2011 komt het antwoord

Bijna was het al moi et nous geweest…

Het lijkt een vergeten periode in onze vaderlandse geschiedenis: De Franse Tijd. Die begon in 1795 met de Bataafse Republiek gebaseerd op de idealen van de Franse Revolutie en eindigde met Napoleons keizerschap over Holland tussen 1810 en 1813. Met als belangrijk jaar 1811, toen de keizer ons land bezocht. Deze gebeurtenis staat centraal in de
Maand van de Geschiedenis. En in de tijdschriftenreeks Napoleon in Nederland 1811-2011. V

# 5

Vanaf 23 september ligt # 5 in de winkel. Met een uitgebreide agenda van alle Napoleon-activiteiten in oktober en een kaart van Napoleons route door ons land. Napoleon in Nederland 1811-2011 wordt uitgegeven door Stichting ThemaTijdschriften. www.thematijdschriften.nl

Cover

Samenwerking

Stichting ThemaTijdschriften is een samenwerking aangegaan met:
– Het Nationaal Historisch Museum en de Maand van de Geschiedenis. Hierdoor komt Napoleon in oktober prominent naar voren, in tentoonstellingen en andere evenementen door het hele land. www.maandvandegeschiedenis.nl
– Oneindig Noord-Holland, een platform van verhalen over het rijke verleden van Noord-Holland. Vanaf 9 oktober staan de verhalen over Napoleon in Noord-Holland in 1811
centraal. www.oneindignoordholland.nl
– Plaatsen van Betekenis, een erfgoed-startup voor cultuurtoeristen, die in november 2011 live gaat met een eerste release, onder andere met verhalen over Napoleon in Nederland.
www.plaatsenvanbetekenis.nl

Twee eeuwen

In 2011 is het 200 jaar geleden dat keizer Napoleon een maand lang door Nederland reisde. Napoleon bezocht in oktober 1811 tientallen plaatsen in zes provincies. Er zijn duizenden boeken geschreven over het leven en werk van Napoleon, daarin krijgt deze korte keizerlijke reis door Holland nauwelijks aandacht. Stichting ThemaTijdschriften vult die lacune op. Met het kortlopende, tweemaandelijkse tijdschrift Napoleon in Nederland 1811-2011, dat alleen in 2011 uitkomt, in zes nummers. Napoleon in Nederland 1811-2011 is een combinatie van een historisch tijdschrift, waarin Napoleon ook in een bredere context wordt gezet, en een reisgids. In elk nummer staat een
kaart waarmee de lezer Napoleons voetstappen door Nederland kan volgen. De zes nummers zijn regionaal ingedeeld: # 1 Amsterdam, # 2 Noord-Holland, # 3 Utrecht en Zuid-Holland, # 4 Zeeland en Noord-Brabant, # 5 Gelderland en Overijssel, # 6 Rotterdam en Den Haag. Napoleon in Nederland 1811-2011 is te koop in de winkel en kost € 5,95. Een abonnement voor een jaar is ook mogelijk en kost 30 euro. Aanmelden kan via www.thematijdschriften.nl.