Narrative Based Medicine

Storytelling

Titel hoort bij uiterst serieus boek

The world of stories

Het belang wordt duidelijk als je de sprong maakt naar hoofdstuk 24 met de titel ‘Narrative Based Medicine in an Evidence Based World’.  De auteur Trish Greenhalgh spreekt over de clash tussen de ” world of stories” en “world of ICD 10” . Gelukkig dat in Nederland de aandacht groeit voor het belang van “shared decision making” . Je komt onherroepelijk uit op een analyse van wat nu eigenlijk een medisch consult omvat!

Zebra’s

Dat is echt iets heel anders dan de wereld van de DBC en de DOTs. Dat strijkt mogelijk de zorgverzekeraars tegen de haren. Zeker geldt: ‘Als je hoefgetrappel hoort, denk dan niet meteen aan zebra’s’. Maar af en toe is het wel een zebra!!! Alleen een kundig medicus zal dat herkennen. Het boek geeft daarvan fraaie voorbeelden. Dat neemt niet weg dat mijns inziens ook kundig medicus veel kan hebben aan ondersteuning (door bijvoorbeeld een expertsysteem).

Collectie J.T.A. te Gussinklo

Medisch Consult

Het medisch consult kan idealiter worden opgesplitst in vier elementen (pag. 257/258)

* Het belang dat de patiënt hecht aan de verschillende symptomen, overwegingen en adviezen uit zijn omgeving in de aanloop naar het consult.
* Het verhaal (de anamnese) zoals dat wordt gedaan door patient en vervolgens geïnterpreteerd door de dokter
* Datgene wat de dokter opmaakt uit het lichaam onderzoek
* ….en hoe de dokter hulponderzoek (laboratorium, röntgen) interpreteert

eHealth

Hier gebeurt zo ongelooflijk veel! Een matrix van genetica, familie invloeden, sociale context en morele keuzes , toeval enzovoorts. Dat betekent ook dat een andere medicus (bijvoorbeeld bij een second opinion) gemakkelijk tot een andere slotsom kan komen. Dergelijke inzichten zijn ook van cruciaal belang om innovaties als eHealth, Domotica en Robotica te laten slagen.

Duur

Naarmate we de geneeskunde meer instrumenteel maken verliezen we heel veel. Uiteindelijk maakt dat de zorg nodeloos complex en duur. Dat laatste moet onze overheid wakker schudden!