Napoleon en Buienradar

‘Als’

Waterloo

Weerbericht

Als…dan had misschien Napoleon op 17 juni 1815  ‘zijn Waterloo‘ niet gevonden op. Immers de drassige grond maakte de inleidende beschietingen veel minder effectief (de kanonskogels stuiterden niet). Ook de ruiterij en infanterie moet hiervan hinder hebben ondervonden in hun opmars (tegen de helling). Ook de factor tijd pakte ongunstig uit, want de veldslag kwam later op gang (en toen kwamen de Pruisen opzetten). De historie heeft tal van voorbeelden waarbij het beloop anders had kunnen zijn als….Er is ook daadwerkelijk een metereologische studie verricht over het weer bij Waterloo: hier waarin de indruk volledig wordt bevestigd.

Waterloo Campaign

Weerbericht

Echter destijds was er ook al zoiets als een weerbericht. In hoeverre daaruit conclusies konden worden getrokken voor de korte, middellange en lange termijn is natuurlijk wel de vraag. Er waren registraties (zie tabel) in meetstations in Parijs en Haarlem die voor dit deel van het vasteland maatgevend waren. Meerdere dagen was het weer ongunstig. Had de beschikbaarheid van de buienradar de plannen daadwerkelijk beinvloed? Ik betwijfel het en zeker de stelligheid waarin Fatima Alahar (vorig jaar promotie) dit beweert. Wel kan ik meegaan in de veronderstellingen t.a.v. de social media.