Nanocoating bestrijdt pathogenen

Bacteriën “are here to stay”

We zullen er alles aan moeten doen om de pathogenen in de hand te houden. De huidige antibiotica vormen maar een deeloplossing (Uppsala)

De basis de Bacteriemonitor is een dienstverlening waarbij de hygiene/steriliteit van oppervlakken geregeld wordt gecontroleerd en bewaakt na een bijzondere voorbehandeling.  Deze voorbehandeling bestaat uit de applicatie van een speciale nanocoating (Environ-X).

De resultaten die buiten de directe zorgsector worden behaald zijn indrukwekkend.
Deze grafiek toont de Bacteriemonitor na eenmalige behandeling met genoemde Nanocoating in een sauna.

Follow-up Bacteriemonitor Sauna (geanonimiseerd) Arm van Dimmen Breen (Directeur)

Op de horizontale as een schaalverdeling (maanden) en vertikaal de resultaten (bacterieload) van de maandelijkse Bacteriemonitor. De coating wordt vanaf eind januari  (stapsgewijs) aangebracht. Er treedt een halvering op van het aantal CFU’s *. In april duikt de bacterieload onder de richtlijn om daar tot nu toe  (ver) onder te blijven. NB. In de afgelopen maanden is slechts sprake geweest van “huishoudelijk reinigen”!                                  *   CFU(Colony Forming Units)

Zorgsector

Het is duidelijk dat toepassing in de zorgsector een volgende stap zal zijn.
Door behandeling in de zorginstelling op daarvoor kritische plaatsen mag verwacht worden dat er minder en zeker minder intensieve schoonmaak kan plaatsvinden. Dat betekent niet alleen personele besparingen, maar ook een rechtstreekse vermindering van het gebruik van milieu-onvriendelijke schoonmaakmiddelen en detergentia. Het betreffende personeel kan dan zinvoller (patientgebonden?) taken verrichten.

De geobjectiveerde (Bacteriemonitor) verbetering is van meerwaarde voor het imago maar wellicht ook voor de (NIAZ of HKZ) certificering van de instelling.

Onderzoek zal het nog moeten aantonen, maar zeer aannemelijk is dat het aantal ziekenhuisinfecties terugloopt.In ieder geval degenen die door transmissie tot stand komen.De Inspectie (IGZ), maar ook Medirisk, Patientenorganisaties en Financiers (Zorgverzekeraars) zullen de aanpak met grote belangstelling volgen.

Dat dit tot een  kwaliteitsverbetering en besparing leidt hoeft nauwelijks betoog.Het zou zomaar kunnen zijn dat er minder antibiotica hoeven te worden gebruikt en  minder MRSA problemen zijn. Gezien de toenemende dreiging van bacteriële resistentie heeft deze aanpak heel veel aantrekkelijks.

Naschrift: De auteur heeft sinds kort een  belang bij deze dienstverlening.