Een nachtmerrie op de koop toe!

Het Tijdschrift voor Psychiatrie biedt geregeld onderwerpen die ook voor een breder publiek interessant zijn. De samenhang met de somatiek (lichamelijke verschijnselen of kwalen) is er zo een. Een aansprekend voorbeeld staat hier weergegeven (Een bijwerking van geneesmiddel). Plezierig is ook dat samenvattingen online zijn te bekijken en de artikelen als *pdf  te downloaden.   

Cover

 

QUOTE: Een 71-jarige man had sinds 2 jaar complexe visuele hallucinaties en levendige dromen. Deze waren ontstaan na het starten van behandeling met metoprolol. Na omzetting van metoprolol in atenolol waren de klachten binnen 5 dagen verdwenen. De bijwerkingen van bèta-antagonisten op het centrale zenuwstelsel zijn zeldzaam. Het onderliggende mechanisme van deze bijwerkingen is niet helder. Lipofiele bèta-antagonisten kunnen de bloed-hersenbarrière passeren, in tegenstelling tot hydrofiele. Artsen moeten alert zijn op dergelijke bijwerkingen.   

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/tijdschrift/artikel.php?issueid=421&pgr=6