N=1

Casuistiek

‘De enkele ervaring’

Een pleidooi  voor het erkennen van het belang

Het belang van de enkele ervaring (n=1) en nieuwsgierigheid binnen de Geneeskunde.
Gisteren had ik een stevige discussie met een bevriend collega…

Lid van de Vereniging  tegen de Kwakzalverij

Dat leidt tot een stellingname zijnerzijds voor de introductie van de nieuwe behandelmethoden niet nadat grondig wetenschappelijk onderzoek is verricht. Vanuit mijn huidige werkzaamheden wil ik daar meteen een nuancering bij aanbrengen. Dat is juist nu hard nodig na de affaire Stapel. Want het zou zomaar kunnen dat daardoor mooie initiatieven in de kiem worden gesmoord. Het is al moeilijk genoeg -volgens vriend en vijand-om in Nederland te innoveren!

September 2011

Nieuwsgierigheid

Ik ben beslist niet voor kwakzalverij. Maar wel ben ik voor gezonde nieuwsgierigheid en het opdoen van ervaring. Daarvan getuigen meerdere berichten op mijn website. Ik denk toch dat het meer is dan alleen maar een kwestie. van een definitie. Wat versta je immers onder kwakzalverij? Volgens mij zijn veel innovaties voortgekomen uit gezonde nieuwsgierigheid. Ik ben er sterk voor dat in een gecontroleerde omgeving ervaring wordt opgedaan met innovaties. Dat is binnen de medische sector heel wat anders dan een definitieve plaatsbepaling met indicatie stelling inclusief aanspraak op vergoeding. Zeker is het dat dit de claim ‘ Nederland Innovatieland’ eerder haalbaar maakt. Dat  mede door een inkorting van de ’time to market’. Teveel producten en diensten sterven in schoonheid.

Tweesporenbeleid

In de praktijk werkt naar mijn mening een tweeporenbeleid in de Geneeskunde goed. Let wel: dat zeg ik als niet-wetenschapper!  Praktijkexperimenten laten dan zien ‘of ‘het werkt’.  Daardoor zijn stakeholders te bewegen om een gecontroleerde studie te financieren. Dat vraagt wel durf . Vervolgens worden -bij gebleken succes-  indicatiestelling, dosering, bijwerkingen e.d. gedefinieerd. Met een studie ben je er nog niet. Uiteindelijk komt de toepassing in richtlijnen en verschijnt in handboeken.

Reageren?