MYSTERIE COMA

Wetenschap

Verzamelbegrip:coma

Woensdag 29 februari, 20.50

Afgelopen vrijdag zei de Oostenrijkse arts die prins Friso behandelde in de persconferentie dat het onduidelijk is of Friso ooit weer bij bewustzijn zal komen. De toestand van prins Friso roept veel vragen op. Labyrint brengt een bezoek aan het Comacentrum van de vermaarde comaspecialist Steven Laureys in Luik. Uit heel Europa komen patiënten naar het centrum van Laureys voor nader onderzoek. Een deel van de comapatiënten krijgt aanvankelijk een verkeerde diagnose. Ze lijken te leven als een kasplantje, en zo worden ze ook behandeld. In 2002 is de diagnostiek van comapatiënten aanzienlijk verfijnd, en sindsdien weten we dat veel comapatiënten zich bewuster zijn van zichzelf en hun omgeving dan aanvankelijk werd gedacht.

Grote verschillen

Lange tijd werden alle vormen van coma op één hoop gegooid. Iedereen die niet of nauwelijks reageerde, werd “comateus” genoemd. Sinds kort weten we dat er grote verschillen zijn in bewustzijnsniveaus, en dat we soms zelfs kunnen communiceren met patiënten waarvan aanvankelijk gedacht werd dat ze volkomen buiten bewustzijn waren. Labyrint gaat in op de verschillen tussen vegetatief coma, minimaal bewustzijn en het locked in syndroom, en de kansen op herstel.

Interview met comaspecialist Steven Laureys from VPRO on Vimeo.

Belgische Virginie

Ook volgt Labyrint de Belgische Virginie tijdens haar verblijf in het onderzoekscentrum van Steven Laureys. Virginie is begin twintig als ze, na een herseninfarct, in een diepe coma raakt. Enkele jaren later ontdekken artsen dat de jonge vrouw volledig bij bewustzijn is. Virginie heeft het locked in syndroom. Ze is niet in staat om zich te bewegen, en kan alleen met oogbewegingen aangeven wat ze denkt.

Direct na de uitzending kun je doorpraten met wetenschappers in de wekelijkse Labyrint Twittersessie. Kijk mee op de site www.wetenshap24.nl en stel je vragen via Twitter: http://twitter.com met #labyrint in je berichten