Myocardinfarct

Acuut hartinfarct

Publieksacademie

Maandag 14 april 2014, 19.30 uur tot circa 21.30 uur

Een donderslag bij heldere hemel. Zo wordt een acuut hartinfarct vaak ervaren. In hoog tempo komt er van alles op je af. Dat begint al in de ambulance. In het ziekenhuis wordt de zorg veelal vervolgd bij de afdeling cardiologie met een dotterbehandeling. Maar soms is een hartoperatie nodig. In het Isala Hartlongcentrum in Zwolle kan zowel een dotterbehandeling als een hartoperatie plaatsvinden, een combinatie die niet vanzelfsprekend is voor alle hartcentra in Nederland. En ook deze zorg staat uiteraard niet stil. Want zowel bij de ambulancedienst, cardiologie als thoraxchirurgie vinden er nog steeds innovaties plaats. Tijdens de lezing van de Publieksacademie op 14 april 2014. komen deze aspecten aan bod. De lezing begint om 19.30 uur in de Hemminkzaal van theater Odeon te Zwolle.

Livestream

De lezing is thuis ook te volgen via de webstream. Met #IPA14 kunnen van tevoren en tijdens de lezing vragen via Twitter worden ingediend.

Sprekers

De sprekers op deze avond zijn ambulanceverpleegkundige Rudolf Tolsma, cardioloog Jan Paul Ottervanger en thoraxchirurg Roland Laurens. Aan de hand van een casus leggen de sprekers uit hoe de zorg in de gehele keten geregeld is voor patiënten met een acuut hartinfarct in de regio Zwolle. In het tweede deel van de lezing gaan de sprekers in op enkele innovaties. Zowel de zorg in de ambulance als in het ziekenhuis is nog steeds in ontwikkeling. Tot slot wordt ook nog stil gestaan bij misschien wel het belangrijkste aspect van deze avond: hoe voorkom je een (herhaling van) hartinfarct. Hier gaat het dan met name over leefstijl en revalidatie.

CV Jan Paul Ottervanger

Jan Paul Ottervanger heeft geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1991 behaalde hij zijn arts examen en in 1996 promoveerde hij aan dezelfde universiteit. De opleiding cardiologie werd gevolgd in Rotterdam en Zwolle, en afgerond in 2001. Van 2001 tot 2002 werkte Jan Paul in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam (harttransplantatie). Sinds 2002 heeft hij zich als interventie cardioloog gevestigd in Zwolle. Naast de patiëntenzorg is hij actief in het wetenschappelijk onderzoek (meer dan 200 internationale publicaties, tien keer copromotor), en neemt hij deel aan diverse besturen (momenteel voorzitter Isala Hartlongcentrum). Voor de opleiding cardiologie is hij sinds enkele jaren verantwoordelijk voor de hartkatheterisatiestage.

CV Rudolf Tolsma

Rudolf Tolsma studeerde in 1998 af aan de HBO-V van de Christelijke Hogeschool in Ede. Zijn eerste jaren als verpleegkundige werkte hij in het Lukas ziekenhuis in Apeldoorn op de afdeling orthopedie/traumatologie. Begin 2001 maakte hij de overstap naar Zwolle en volgde daar de specialisatie Intensive Care/Coronary Care binnen Isala. Na bijna 7 jaar werkzaam te zijn geweest op de Intensive care ging hij over naar de regionale ambulancevoorziening (RAV) IJsselland en werkt daar nog steeds als ambulanceverpleegkundige. Sinds september 2012 volgt hij in Groningen de masteropleiding tot verpleegkundig specialist acute zorg. Deze opleiding hoopt hij in juni 2014 af te ronden. Vanuit de ambulancedienst is Rudolf betrokken bij diverse onderzoeken op cardiologisch gebied in samenwerking met de specialismen Cardiologie en het Klinisch chemisch laboratorium van Isala. Eén van deze onderzoeken dient ook als afstudeeronderzoek voor de opleiding tot verpleegkundig specialist en richt zich op de verdere kwaliteitsverbetering van pre-hospitale diagnostiek bij patiënten met pijn op de borst klachten.