Monitor onderbezetting zorg

NU’91 online monitor onderbezetting zorg tijdens zomer geopend

Vanaf donderdag 21 juli 9.00 uur staat de jaarlijkse NU’91 online monitor (personele) onderbezetting zorg tijdens de zomerperiode weer open op www.nu91.nl voor verpleegkundigen en verzorgenden. HIER MELDPUNT.

In vorige jaren problemen snel en duidelijk zichtbaar

Patiënten, cliënten en gezondheidszorgers, zij zijn de dupe van een gekortwiekte personeelsbezetting tijdens de vakantieperiode.

Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (Amersfoort)

Vakantie

De vakantie is in volle gang, traditiegetrouw een periode van tekorten aan personeel. Vooral in ziekenhuizen en verpleeghuizen kan dat behoorlijk oplopen. De meldingen in afgelopen jaren leverden ons een concreet beeld van de soms schrijnende situaties waarin de zorg en haar medewerkers, patiënten en cliënten verzeild raken tijdens de zomerperiode. De rode lijn in de meldingen was dat er met nog minder personeel dezelfde zorg verleend moet worden. In het geval vakantiegangers al vervangen werden, was dat vaak door te laag geschoolden of te onervaren krachten. De druk op de vaste medewerkers nam daardoor alleen maar toe.
Na de eindrapportages heeft NU’91 gesproken met werkgeversorganisaties en de politiek. Met z’n allen waren we het eens dat de onderbezetting van personeel in de zomerperiode voorkomen moet worden. Concrete afspraken konden echter niet gemaakt worden. NU’91 vraagt daarom aan verpleegkundigen en verzorgenden ook in 2011 te melden hoe de bezetting op de afdeling of in de instelling dit jaar is geregeld tijdens de zomerperiode. Is de bezetting dit jaar goed, of moet er nog steeds met minder of onervaren personeel dezelfde zorg verleend worden? Dan wordt de stand van zaken zichtbaar. NU’91 bundelt alle reacties; en gaan dan weer ‘de boer op’ om op te komen voor de belangen van alle betrokkenen.

NU’91 is de grootste beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. De organisatie behartigt de beroepsinhoudelijke en beroepsvoorwaardelijke belangen van 27.000 gezondheidszorgers.