Mond-zorg

Tarieven

+10%

NMA trekt aan de bel

Het meest verrassende is toch wel de veronderstelling van de beleidsmakers destijds dat na het vrijgeven van de tarieven, de prijzen van de mondheelkunde (tandheelkunde) wel zouden dalen. Ik ben geen econoom, maar waar die veronderstelling op gebaseerd werd was mij een raadsel. Of wisten ambtenaren en NMA dat eigenlijk ook wel en zochten alleen een ‘stok om de hond te slaan?’ Want als ik nog eens teruglees hoe de voorspellingen waren van het Capaciteitsorgaan , dan gaven die geen aanleiding tot optimisme. Lees hier. Deze hele exercitie lijkt wel heel erg op verspilde energie!

Monitor

Sinds de jaarwisseling 2011-2012 (moment van transitie) is het aantal nieuwsberichten over ‘mondzorg’ op Internet sterk toegenomen, waarbij het sentiment in de gaten moet worden gehouden.

Tariefopbouw

Op de radio verklaarde vanmiddag een tandarts  dat weliswaar de systematiek is vereenvoudigd (‘een vulling is nu een vulling, hoe die er ook uitziet of wat voor materiaal wordt gebruikt’), maar dat het allemaal niet duurder is. Maar goedkoper dus ook niet? Zorgelijker is misschien het feit dat nu niet meer na te gaan is welke ‘produkt’ wordt geleverd en we terecht zijn gekomen in een systematiek als destijds bij de ziekenhuis DBC’s. Met daarbij de handicap dat veel tandartsen kennelijk geen contract wensen met de zorgverzekeraar. Daarmee is de kwaliteit nu slechts nog een kwestie van de Inspectie (IGZ)?  Of zie ik dat verkeerd.