Open mond Capaciteitsorgaan

Tandheelkunde

We zijn toch wel geschrokken

Verschil tussen de huidige capaciteit en wat nodig zou moeten zijn

… zegt directeur Victor Slenter van het Capaciteitsorgaan in de regionale krant.
Vandaag 11 september 2010 (toch al zo’n gedenkwaardige dag) te lezen op de voorpagina van de Stentor (regionale krant).

Bevreemdend

Er is kennelijk niets gedaan met een advies van vorig jaar om het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen en mondhygiënisten flink te verhogen. Dat bevreemdt omdat het Capaciteitsorgaan juist tot stand is gekomen om dit soort situaties voor te zijn. Immers een opleiding duurt vele jaren! In Medisch Contact wordt geregeld gepubliceerd. Ook hanteert dit blad trouwens een Arbeidsmarktmonitor van vraag en aanbod.Het persbericht van het Capaciteitsorgaan over Mondzorg dateert overigens al van even geleden (december 2009).

Tandartsen tekort Bron: Stentor 11 september 2010 (voorpagina)

Regionaal

Dat de regionale kranten die het oppakken is niet zo verwonderlijk, want bijvoorbeeld in Friesland zou het al spelen. Misschien is ook een signaal dat “tandarts” als zoekterm zich in Nederland in een stijgende populariteit mag verheugen (Google Insights). Groningen scoort daarbij relatief hoog.Overigens kan de stijging in 2009 ook te maken hebben gehad met enige “affaires” rond tandartsen (fraude). Sinds 2005 schrijven zich volgens datzelfde krantenbericht jaarlijks 180 buitenlandse artsen in. De helft uit Duitsland en een kwart uit België. Deze toenemende belangstelling vanuit bijvoorbeeld Duitsland blijkt ook uit deze grafiek. Onderstaande grafiek (prognose tot 2025) wordt ontleend aan het bewuste rapport, Capaciteitsplan Mondzorg. De dalende lijnen wijzen op te verwachten tekorten van 1000 of meer!

Prognose Tandartsen (Bron NIVEL)