8000 MOM’s

MOM Heup

Schokkend relaas

Hoe nu verder?

Een zeer negatief sentiment bepaalt het nieuws van 25 mei 2012. Het gaat over de “heup” in de Finchline barometer. Wie de ontwikkelingen rond de ‘metal on metal (MOM)’ heupprothese een beetje volgt, zal dat niet verbazen. Het voorlopig sluitstuk is de uitzending van KRO-Reporter op de 25e mei. Gedupeerde patiënten komen aan het woord. De kijker ziet toe hoe iemand 5x wordt geopereerd. Er is sprake van hardnekkige pijnklachten, die kunnen berusten op pseudotumoren ten gevolge van metaalslijpsel. Patienten lopen rond met verhoogde bloedspiegels van chroom en kobalt.

Heupprothese

Onderzoeksjournalistiek

Een fraai stukje onderzoeksjournalistiek, waarvoor op locatie in de Verenigde Staten en Engeland wordt gesproken met deskundigen. De indruk ontstaat dat de gezondheidsmaffia deze kunstheupen heeft opgedrongen, waarbij ondoorzichtige praktijken en veel geld een rol zouden spelen. De betrokkenheid van het Serious Fraud Team (SFO) in de UK doet even schrikken.

Nederland

Hoe dat in Nederland de afgelopen jaren precies is gegaan, wordt toch niet helemaal duidelijk. De reactie van Nicolette Huiskes (zorgverzekeraar CZ) en Prof.Marti (Orthopedie) geven wel een indruk. Een ontwikkeling, waarin professionals niet willen achterblijven. Een landelijk college voor zorgverzekeringen (CvZ) dat een wonderlijke draai maakt in 2007 ten gunste van MOM. Spijtig dat de beroepsvereniging van orthopeden (NOV) het laat gebeuren dat gehaaste orthopeden een microfoon onder de neus krijgen (die ze wegduwen). Ook andere partijen (koepel ZN) houden de boot af. Maar daarmee is dit dossier allerminst gesloten.Het begint pas.

Andere werkelijkheid

Zoals eerder betoogd is er ook een andere werkelijkheid, die in dit dossier beslist een rol speelt. De patiënt raadpleegt “Dr.Google’ en eist de “modernste” behandeling. Ook op Internet worden deze zaken volop besproken. Dit is ook het resultaat (uitwas?) van beoogde marktwerking. Gaat de dokter niet mee met de wens van de patiënt, dan is er wel een ander (eventueel in het buitenland) te vinden! We hebben geen geduld meer om de resultaten van nog 10 jaar onderzoek af te wachten. Doet de zorgverzekeraar moeilijk? Dan is er de mogelijkheid voor een klacht bij de SKGZ  (zoekt u maar eens).

Rol zorgverzekeraars

Over de rol van de zorgverzekeraars is meer op te merken. Begrijpelijkerwijs spreekt de eerder genoemde patiënt in de televisie uitzending zijn verbazing uit over het feit dat hij tot 5x toe een heupoperatie ondergaat zonder dat dit leidt tot opmerkingen vanuit de zorgverzekeraar. Onlangs heb ik via een WOB procedure inzicht gevraagd en gekregen in een aanwijzing die een aantal zorgverzekeraars onlangs van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) opgelegd hebben gekregen. Daarbij gaat het om het tekortschieten van de controle op de zorgcontractering zowel op financieel als kwalitatief terrein (doelmatigheid). Dit dossier zou volgens mij een goed voorbeeld kunnen zijn. Daarbij moet worden opgemerkt dat de Zorgverzekeraar aan de DBC (zeg maar het prijskaartje) absoluut niet kon zien of prothese A of B is gebruikt. Dat is waarschijnlijk mede de verklaring voor het feit dat de praktijken pas in 2011 zijn gestaakt. De bevordering van een landelijk register (LROI) door de zorgverzekeraars samen met de NOV is natuurlijk wel een goede zaak geweest.

Lessen

Het is absoluut nog te vroeg Voor definitieve conclusies. Juristen slijpen ongetwijfeld de messen. We zullen nog jaren voort moeten met dit dossier. Volgens de reportage gaat het in Nederland alleen al over meer dan 8000 MOM heupen. De patiënten (soms met twee MOM heupen) zullen allemaal extra gecontroleerd moeten worden. Wereldwijd gaat het om een half miljoen protheses! Mijn stelling is- even sprekend voor Nederland- dat dit onderdeel is van de nieuwe werkelijkheid. Wij leven in een ‘global village’, waarbij patiënten/consumenten/verzekerden geacht worden haast zelf hun zorg ‘in te kopen’. Ik weiger hier een complot in te zien tot het tegendeel bewezen is. Zeker, er zijn nog veel vragen te beantwoorden. De website   Het is goed dat breed ingezet wordt op meer transparantie, kritische zorginkoop, meer en betere data analyse. De dezer dagen aangekondigde samenwerking tussen Zorgverzekeraar Achmea en NPCF (Nederlands Patiënten Consumenten Federatie) zou een stap in de goede richting kunnen zijn. Zie ook de fraaie website mijnbesteheup.nl

Links
https://www.dutchbuttonworks.com/2011/05/onder-mom-van/

Home


http://www.orthopeden.org/
http://www.npcf.nl/
http://www.uitzendinggemist.nl/programmas/605-kro-reporter
http://www.zn.nl
http://www.mijnbesteheup.nl