Modernisatie & ICT

… Here to Stay….in een boekje!

Jacques Frankenhuizen

Gisteren (maart 2010) spraken we op de Beursvloer (driedaags evenement Zorg & ICT in de Jaarbeurs te Utrecht) met Jacques Frankenhuizen, die  kan terugkijken op een bijzonder succsesvol meerjarig traject onder zijn leiding. Daarbij konden organisaties intekenen voor een overheidsbijdrage(gegoten in de vorm van een serie prijsvragen, gelieerd aan een ICT-project op  terreinen als mobiliteit, veiligheid, onderwijs en zorg. Doel: implementatie en opschaling.
Resultaten: van de 387 inzendingen zijn er 63 (een op de zes) geselecteerd aan de hand van strikte criteria.

Rechts Jacques Frankenhuizen op Jaarbeurs

Boekje

De projecten zijn te zien in een boekje, dat digitaal door te bladeren is . In de sector zorg zijn 17 projecten beloond.  De betrokkenheid werd gegarandeerd door het gegeven dat de intekenaars dienden te zorgen voor co-financiering ten bedrage van een vergelijkbare som als de verleende subsidie (prijs).

Tevredenheid

De resultaten van deze stimulering stemmen tot tevredenheid en komen nu mondjesmaat  naar buiten. Wat te denken van OTTO (Oncologische Teleconsultatie) dat een grote vlucht neemt en bijna “standaard” geworden is. Telemedicine is in goede handen van Leonard Witkamp (Ksyos) en bestrijkt inmiddels meerdere specialismen. Jacques Frankenhuizen beziet het met instemming en zorgt waar mogelijk voor begeleiding en advies.