Innovation Gateway

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV versterkt door activiteiten en projecten de economie van Oost-Nederland en bevordert daarmee de werkgelegenheid. OostNV werkt voor het Gelderse en Overijsselse bedrijfsleven in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Gelderland en Overijssel. De werkzaamheden zijn te verdelen in vier onderdelen:

Ontwikkeling & Innovatie: verbetering van het productie- en ondernemersklimaat in Gelderland en Overijssel door innovatiebevordering, kennisuitwisseling, clustervorming.
Bedrijfsomgeving :begeleiding van parkmanagement en coördinatie van revitaliseringsprojecten van bestaande bedrijventerreinen en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfs- en kennisparken. Onder deze business unit vallen ook de activiteiten in het kader van Europese projecten en netwerken.
Investeringsbevordering: acquireren en ondersteunen bedrijven die een vestiging in Oost-Nederland overwegen en adviseren bij uitbreidingsinvesteringen en bij het behoud van bedrijven voor de regio.
Participatie: Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost) neemt deel in kansrijke bedrijven in Gelderland en Overijssel.

Een nieuw initiatief is een digitale kaart van innovatieve bedrijven in Oost-Nederland

Via een gateway kom je op het spoor van geestverwanten is de bedoeling!

Via de knop kom je bij een keuzemenu waarin je een zoekterm kunt invoeren (probeer maar eens e-Health).

Van D:

Voer je Dutch Button Works in, dan is er 1 hit onder Health. Via een rolmenu kun je een Mindmap openen (PDF) waarin blijkt dat Dutch Button Works gelinkt is aan eHealth. Maar ook aan een Mindmap over sport,voeding en leefstijl. De plattegrond laat zien waar bepaalde activiteiten zich concentreren.