Met Dokter op (i)Pad

Vermoedelijk is veel lezers de relevantie van de bijdrage over Teleconsultatie en de heftige reacties daarop (tot op dit moment 7) niet meteen duidelijk (zie hier)?

Veel innovaties op de markt en in gebruik

Het is nog niet zo lang geleden (-en dat heb ikzelf ook meegemaakt) dat de individuele dokter in belangrijke mate besliste over de aankoop van een apparaat in een ziekenhuis.Of samen met een fabrikant een apparaat, een hulpmiddel of een prothese uitprobeerde. Of nieuwe pillen of cytostatica.Niet altijd was dat een succes en soms leidde het zelfs tot ongelukken.Maar ook medische doorbraken: lees over de broekzak van Pinedo
Anno 2010 – je kunt het leuk vinden of niet- is uitproberen van nieuwe gadgets of apparaten ( zeg maar een proof of concept) iets wat onder voorwaarden plaatsvindt. In de instellingen komt er een medisch ethische commissie (mec) aan te pas.Is er een CE- markering (met toestemming voor gebruik in de zorgsector)? Is de toepassing voor diagnostiek of behandeling? Medicamenten gaan door een viertal fasen. Maar worden ook nadien (soms verplicht) gemonitord.
De beroepsgroep heeft een zware stem in de richtlijnontwikkeling. Past het Device daarbinnen? Als het op betalen aankomt zullen individuele zorgverzekeraars vragen naar die richtlijn. Daarbij speelt het kwaliteit instituut CBO een rol.Vaak gaat het ook om complexe (keten)zorg.

Condities

De inbreng van patiënten/consumenten en overheid ( College voor Zorgverzekeringen, DBC- Onderhoud) is enorm belangrijk. Een aanspraak moet worden erkend en liefst onder de basisverzekering vallen.  Al heel wat teleurgestelde producenten komen daar (te) laat achter. Tenslotte is er de veiligheid. Ten aanzien van het gebruik, maar ook de privacy is dit aspect steeds belangrijker geworden. We onderkennen ook dat innovatie voor 70 % berust op sociale acceptatie. Daarmee wordt ook het gebruikersgemak (design) ineens cruciaal. Het gedrag van mensen is op zich al centraal komen te staan bij allerlei onderzoek.

Terug naar reacties op bijdrage teleconsultatie via iPhone en iPad

De  reactie van Damstra (dermatoloog) gaat vooral over de technische zegeningen.Lucien Engelen (innovator; web 2.0) toont zich genuanceerder. In de reactie van Witkamp (dermatoloog en zorgondernemer) is zelfs sprake van scepsis. Huisarts Fonville ziet als gebruiker louter voordelen. Pieter Jeekel (zorgondernemer) stelt dat de introductie zorgvuldig heeft plaatsgevonden.David Kat (zorg ondernemer) houdt een pleidooi voor een zorgvuldige introductie.Jurgen Smit (dermatoloog) ziet voordelen, maar wijst wel op het belang van vaardigheden.

Wat is boodschap?

In de eerste plaats een compliment voor medici/zorg ondernemers die de discussie niet uit de weg zijn gegaan binnen de sociale media! Dat belooft veel goeds. Ik vind ook dat het best een beetje sneller mag (en zelfs moet), maar met behoud van zorgvuldigheid. Dus voldoende “evidence” opbouwen. Dat klemt des te meer op een terrein waar veel te verliezen is.  eHealth en mHealth moeten ons gaan helpen de zorg doelmatig en betaalbaar te houden. We schieten in onze eigen voet als we gaan voor de “quick win”. Werkelijk niemand zit te wachten op negatieve publiciteit door fouten, onzorgvuldigheden of fraude. Alleen door een goede samenwerking kunnen we ons doel bereiken.

Reacties worden zeer op prijs gesteld!