Meldactie Patiëntveiligheid NPCF

Heeft u wel eens meegemaakt dat er (bijna) iets mis is gegaan in de zorg? Weet u altijd welke medicijnen u slikt en waarom? Vindt u de veiligheid van uw behandeling een zaak van de dokter of heeft u er zelf ook verantwoordelijkheid in? Deze en andere vragen komen aan de orde in de meldactie Patiëntveiligheid van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). De patiëntenkoepel wil weten hoe patiënten de veiligheid van de zorg ervaren.

De Meldactie van de NPCF loopt tot en met 14 november en is bedoeld voor iedereen met ervaringen in de gezondheidszorg

‘We willen niet alleen maar weten wat er mis ging en wat de gevolgen zijn’, zegt Marjolein de Booys, manager Kwaliteit bij de NPCF. ‘We willen ook graag weten of mensen zich in veilige handen voelen. En of ze het idee hebben dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op de veiligheid van hun behandeling.’

Ik was vergeten te vertellen dat ik bloedverdunners gebruikte. Ik wist ook niet dat ik dat moest vertellen. Dat stond volgens mij niet in de bijsluiter. Dit is ook niet door mijn arts verteld.

De patiëntenfederatie vindt dat de patiënt door artsen en verpleegkundigen goed betrokken moet worden bij de behandeling. Er wordt door onder andere zorgverleners en patiëntenorganisaties op verschillende manieren aan gewerkt om dat te verbeteren. ‘De patiënt kent als geen ander het eigen medicijnengebruik en de medische geschiedenis. Dat is onmisbare informatie voor een veilige behandeling. We willen weten of patiënten ook gevraagd worden om informatie te geven’, zegt Marjolein de Booys. ‘En wat als het (bijna) mis gaat? Weten mensen dat ze moeten opletten dat er geen fouten worden gemaakt? Of vertrouwen mensen erop dat het niet nodig is om zelf bij te dragen aan de veiligheid van hun behandeling?’

Ik had bij opname duidelijk aangegeven dat ik allergisch was voor penicilline. Kreeg ik bijna toch deze medicatie toegediend. Gelukkig was er een alerte verpleegkundige die tijdig in het dossier keek.

Tijdens deze meldactie kunnen patiënten alles melden wat in hun ogen niet de bedoeling was, ook medicatiefouten. Deze actie is niet bedoeld om het vertrouwen in de veiligheid van de zorg te verliezen. Er vinden dagelijks enorm veel handelingen in de zorg plaats en dat gaat meestal gewoon goed. Met de meldactie wil de NPCF laten zien dat ook de patiënt een rol kan spelen in het verbeteren van de patiëntveiligheid. Daarnaast hoopt de patiëntenfederatie te achterhalen hoe mensen de veiligheid ervaren en hoe ze vinden dat er na een incident door artsen en verpleegkundigen gehandeld wordt. “Je vertrouwt er als patiënt op dat alles uit de kast wordt gehaald om je beter te maken. Als blijkt dat een behandeling als gevolg van fouten niet goed uitpakt, wordt de kwetsbare en afhankelijke situatie van patiënten vaak pijnlijk duidelijk”, aldus Marjolein de Booys.

Elke dag lopen mensen als gevolg van fouten onbedoelde en vermijdbare schade op in het ziekenhuis. Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de patiëntveiligheid, maar het zal nooit lukken om alle fouten te voorkomen. De zorg is immers mensenwerk. Wel mag de patiënt verwachten dat alles aan gedaan wordt om fouten te voorkomen. Bovendien is het van belang dat er voldoende aandacht is voor de opvang en nazorg van patiënten als er toch iets is misgegaan in de zorg.