Medische Technologie at risk

Patientveiligheid

Van constatering naar concretisering

Geslaagd symposium UMC Utrecht 29 november 2012

Het haperen van de microfoon wordt door inleiders aangegrepen om een statement te maken. ‘Al heb je alles goed voorbereid en gecheckt, dan nog kan er wat misgaan’, aldus Herman Bol (Lid van Raad van Bestuur, UMC Utrecht). Dus ook bij de medische technologie in een ziekenhuis moet je daar bedacht op zijn. Maar dan gaat het ineens om leven of dood.  Waar spreken we vandaag over? Enerzijds de bekwaamheid van personeel en anderzijds een inherent veilige user interface, zeg maar de medische techniek.

Aandoenlijk

Het is haast aandoenlijk om te zien hoe ieder zijn verantwoording neemt. Anesthesioloog Prof. Cor Kalkman schroomt niet om tot in detail een uitglijder te bespreken. Hugo Hurts (Ministerie) wijst op het belang van de menselijke factor, die consequent dient te worden betrokken bij ontwerp en testfase. ‘Licence to care’ betekent volgens Hurts het niet-vrijblijvend inwerken (nieuwe medewerkers) en nascholing (certificatie) bij gebruik van medische apparatuur. Richard Goossen (TU Delft) weet als dagvoorzitter elke voordracht  puntig samen te vatten. Het publiek (rond de 250 bezoekers uit het hele land, veelal uit ziekenhuizen) zit op het puntje van de collegebank.

Ja of nee?

Paneldiscussie ‘Onbekwaam = Onbevoegd?’

Na de pauze volgt een tweetal paneldiscussies. Dit is niet de plaats om diepgaand daar op in te gaan (uitnodigingen voor een opdracht zijn welkom). Na een inleiding door respectievelijk Ron Mourmans (Maastricht UMC+) en Jan Maarten Schraagen (TNO) debatteren een aantal stakeholders (maar ook een vertegenwoordiger vanuit de luchtvaart) over genoemde thema’s. Daarbij worden prikkelende stellingen niet geschuwd en roert ook het publiek zich nadrukkelijk. Hoe zorg je nu voor voldoende bekwaamheid (inzet eLearning)? Welke eisen mag je (moet je!) stellen aan medische apparatuur? Als uitsmijter mogen de aanwezigen door het op- of afzetten van een groen disposable mutsje hun stem uitbrengen bij een kennisquiz.

Geslaagd

Mijn conclusie is dat de opzet van dit symposium geslaagd is. De initiatiefnemers (waaronder met name Pontes Medical) verdienen een pluim. Stakeholders die samen daadwerkelijk plannen maken rond medische apparatuur!! Wat mij betreft mag dit een jaarlijkse traditie worden. Ook de patient, die steeds meer geacht wordt zelfs de regie te nemen (ziekenhuis verplaatste zorg) en daarbij met apparatuur te maken krijgt, kan een rol worden toebedacht bij een toekomstige opzet. Overigens zou niet alleen de NVKK  (Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica)  een dergelijk symposium moeten accrediteren, maar ook een NVA (Anesthesiologie)