Medewerkers en Isala-Lean

Lean

Drs.M.C.M. Bik is Programmamanager I-Lean (Isala Lean) in de Isalaklinieken te Zwolle. Interview op 9 december 2010, Hogeschool Windesheim naar aanleiding van ORHC congres. Hoe staat het met de medewerkerstevredenheid?

Maud Bik:”Soms gevolgen voor werk van medewerker..

…bijvoorbeeld een andere plek in de organisatie”

In voordracht benadrukt Maud Bik uitganspunten van I-Lean

1) De patient en zijn familie staan voorop
2) Plezierig en professioneel werken is essentieel
3) Vergroten van het rendement is noodzakelijk

Verbeteringen

1) Kortere Ligduur
2) Betere benutting van capaciteit
3) Wegnemen verspilling in werk