Markt dood? Leve de Markt!

Nieuwe Markt?

Wel in Zwolle

Zorgsector

De reactie op Markt Dood is niet mis. Dat geldt zowel het oorspronkelijke artikel (ESB) als mijn commentaar.Ik kan daar niet omheen en heb een nieuwe variant geopend. Markt dood? Leve de Markt! Maar is de markt ook levendig? Ik durf het te betwijfelen.Het is zeker geen nieuwe markt!

Nieuwe Markt Zwolle (Bron De Stentor)

Overstapgedrag

Het overstapgedrag mag dan vanuit economisch perspectief “functioneren”, er knaagt iets bij mij. Bij niet-zorgverzekeringen (autoverzekering, uitvaartverzekering) is er denkelijk meer transparantie over de kostprijs en de kwaliteit van het geleverde? De zorgverzekeraar wordt veelal nog gezien als “betaalkantoor” daar waar de overheid een heel andere rol in gedachten heeft. Daarbij  bepaalt diezelfde overheid ook nog eens in belangrijke mate welke vrijheidsgraden een zorgverzekeraar kan hanteren via bijvoorbeeld een CvZ (College voor Zorgverzekeringen).

Verwachtingspatroon

Het moet toch wel zijn dat rol van de zorgverzekeraars niet gebracht heeft wat kennelijk is gehoopt. Misschien hebben zorgverzekeraars ook onvoldoende “tools”gekregen of te weinig de regie genomen?  De inkoopfunctie is volgens betrokkenen ook nog voor verbetering vatbaar.Misschien ligt het probleem dus vooral bij strategen en niet bij Jan Modaal. Wel klaagt deze laatste over de  stijgende kosten van de zorgsector waar tegen geen kruid gewassen lijkt. Ook de ad-hoc ingrepen vanuit het Ministerie scheppen een sfeer van onzekerheid (“Anticonceptiepil er weer uit”).Wat faalt er dan wel? Kortom, blijf zitten waar je zit en verroer je niet, lijkt het adagium voor de verzekerde. Misschien dat deregulatie de levendigheid vergroot.