Maagzuur van Computer

Wachtwoorden

Geschiedenis

Viditel en Maagulcus

H2-receptor antagonisten voorbehouden aan specialist

Het was nog de goede tijd. Anderen zullen juist zeggen ” de slechte tijd “. De introductie van de maagzuurremmers.
De Farmaceutische industrie wilde graag dat internisten hun bevindingen bij gastroscopie in een digitaal verslag registreerden. Daartoe kregen zij een Philips MSX2 computer. Spreken we over 1986??  Tevens kreeg ik het noodzakelijke modem en een abonnement op de Viditel dienst van de PTT , naast een eenvoudige printer.

Collectie J.T.A. te Gussinklo     Folder Viditel van PTT

Verbinding

Na de nodige hoofdbrekens kwam uiteindelijk een verbinding tot stand. Ik maakte daarmee deel uit van de (destijds nog kleine) digitale gemeenschap. Nogal eens zat ik ’s nachts als ik dienst had en voor een opname in het ziekenhuis moest zijn, op mijn werkkamer mijn verslagen online in te typen.  Heel bijzonder, De mogelijkheden waren nog zeer beperkt, de beeldkwaliteit nauwelijks het aanzien waard. De dot-matrix printer leverde dit soort kwaliteit:

Print van adressenboek Viditel gebruikers

Toekomst

Maar het dat het medium grote toekomst bood, zoals de juichende folder van Viditel beweert, was toen nog maar een open vraag. Viditel zelf was geen lang leven beschoren (lees hier). Het maagzuur is er nog steeds. Nu worden door de regering in 2012 de maagzuurremmers zelfs uit het basispakket gehaald.