Impact Luchtverontreiniging

Luchtkwaliteit

Mogelijke beïnvloeding zwangerschap

Gezondheid moeder en kind

Blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens de zwangerschap hangt samen met gezondheidseffecten bij moeder en kind. Rotterdamse vrouwen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan hogere concentraties luchtverontreiniging hebben een gemiddeld hogere bloeddruk dan vrouwen die aan lagere concentraties zijn blootgesteld. Ook hebben zij een grotere kans om zwangerschapshypertensie te ontwikkelen. Daarnaast hebben de hoogblootgestelde moeders een grotere kans om te bevallen van een te vroeg geboren kind, en hebben de kinderen een lager geboortegewicht. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Erasmus MC en TNO in de grootschalige Generation R Studie. Onderzoekster Edith van den Hooven, Erasmus MC promoveert op dit onderzoek op 19 april.

Generation R

Binnen Generation R zijn voor ruim 7.000 zwangere vrouwen in Rotterdam gegevens verzameld over luchtverontreiniging, het verloop van de zwangerschap en de gezondheidseffecten bij moeder en kind. De vrouwen waren zwanger tussen 2001 en 2006. Er is specifiek gekeken naar de blootstelling aan fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) op het woonadres van de zwangere vrouwen. In Rotterdam zijn de concentraties van deze stoffen met name verhoogd in de buurt van snelwegen en langs binnenstedelijke straten met veel verkeer. Hogere concentraties luchtverontreiniging tijdens de zwangerschap blijken samen te hangen met de bloeddruk van de moeder, het risico op zwangerschapshypertensie, het risico op vroeggeboorte en het geboortegewicht van het kind. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat deze zwangerschapsuitkomsten negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van moeder en kind in het latere leven.

Verband

De verbanden werden gevonden bij moeders die waren blootgesteld aan luchtverontreiniging vergelijkbaar met de huidige niveaus, en voor fijnstof zelfs bij concentraties onder de normen voor luchtkwaliteit. Volgens de onderzoekers geven de bevindingen aan dat luchtverontreiniging ook onder de huidige normen nadelige effecten kan hebben op de gezondheid. Ook geven ze aan dat er vervolgonderzoek nodig is in andere populaties en andere gebieden om deze bevindingen te bevestigen en om meer inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen die een rol kunnen spelen bij de effecten van luchtverontreiniging op de zwangerschap.

Populatie

Het onderzoek is onderdeel van het grootschalige bevolkingsonderzoek Generation R. Dit bevolkingsonderzoek volgt de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 Rotterdamse kinderen vanaf de vroege zwangerschap tot de jonge volwassenheid. Generation R wordt uitgevoerd door het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de GGD Rotterdam Rijnmond.