Luchtvaart leert van Zorg?

Richtlijnen

Hygiene aandachtspunt

Black Box

Het is tot nu toe steeds zo dat de Zorgsector heel happig is om richtlijnen over te nemen uit de Luchtvaart. Dat heeft geleid tot diverse verbeteringen in de zorg zoals de toepassing van time-out procedures op de Operatiekamer en gebruik van checklists. Andersom valt er ook nog wel wat te leren! Tot deze inschatting komt Kirsten Raaphorst die onderzoek verrichtte (zie scriptie) naar de hygiëne in luchtvaartsector. Helaas bleef het onderzoek voornamelijk beperkt tot Desktopresearch, want de sector (Airlines) reageert uiterst schuw. De concurrentie is moordend. Een pilot (interessante term in deze omgeving) verrichten is er niet bij….

Kirsten Raaphorst (Foto: Paul Tolenaar)

Desktopresearch

Helaas levert de desktopresearch levert opmerkelijk weinig op. Hygiëne in de luchtvaart lijkt een ‘black box’. Alweer jaren geleden is onderzoek gedaan (kruimeldief) waarbij wel degelijk aanwezigheid van potentiële ziekteverwekkers kon worden aangetoond. Dit ondanks het feit dat de omstandigheden op grote hoogte (luchtvochtigheid, temperatuur, luchtdruk) lang niet optimaal zijn voor micro-organismen. We denken daarbij meestal aan de risico’s van luchtcirculatie. Het blijkt juist andersom: een infectierisico neemt toe als –bijvoorbeeld bij vluchtvertraging- de airco (filtering) wordt gestopt. Over mogelijk contactoverdracht in de cabine is nauwelijks iets bekend. Volgens de onderzoekster is het tevergeefs zoeken naar publicaties. Natuurlijk, een eventuele overdracht kan al in de wachtruimte of de vliegveld bus optreden. Maar zeker weten? Dan zou dat juist onderzocht dienen te worden.

Liberia Air Mail (Collectie J.T.A. te Gussinklo)


 

Aanleiding

Directe aanleiding tot bovengenoemd onderzoek (scriptie) is de constatering dat Nanocoating (TiO2, EnvironX) in vitro en in vivo effectief blijkt bij het terugdringen van contactoverdracht in een aantal praktijksituaties.