Longfibrose Patientenvereniging

Eigen Postzegel

Meerdere doelen

Een jubileum

De Longfibrose Patientenvereniging komt met postzegel ter gelegenheid van een jubileum! Mijns inziens Een leuke manier om hier op de aandacht op te vestigen en een goed doel te steunen.

Verkoop

Ter gelegenheid van ons 10-jarig jubileum heeft de Vereniging een  eigen postzegel uitgebracht. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in Maarsbergen op 15 oktober j.l. is al een groot aantal verkocht.

 

Feestdagen

De feestdagen staan weer voor de deur; heeft u dan ook de goede gewoonte elkaar met een kaartje alle goeds toe te wensen? Als u daarvoor, in plaats van de gebruikelijke decemberzegel, onze eigen postzegel gebruikt, dan kost dat wel iets meer, maar hierdoor…
• brengt u het bestaan van de vereniging onder de aandacht van anderen
• en u spekt de kas van de vereniging.

Wat kosten de zegels?

De zegels zijn te koop per vel van 10 zegels. Eén vel kost € 5,-.
Het verschuldigde bedrag moet u verhogen met de verzendkosten; deze zijn:
1 t/m 3 vellen: € 0,46
4 t/m 8 vellen: € 0,92
9 t/m 20 vellen: € 1,38
21 t/m 55 vellen: € 1,84

Tarieven 2012

Per 1 januari 2012 worden de tarieven van gewone postzegels verhoogd naar 0,50 per zegel. Voor datzelfde bedrag kunt u nu bij ons ook onze eigen zegel kopen!

Hoe kunt u de zegels bestellen?

U kunt de postzegels bestellen door het verschuldigde bedrag onder vermelding van “onze eigen postzegel” over te maken op:
ING 5292524 tnv AC Huijben.
Vergeet daarbij niet uw naam en adres te vermelden!

Op 15 november verzonden door Lida Naber (Longfibrose Patientenvereniging)

Overigens..

Wat let u om ook uw familie, vrienden en bekenden uit te nodigen om onze postzegel te gebruiken?
Ik sta klaar om uw bestellingen te verwerken!
Vriendelijke groet,
Antoon Huijben

Adres Longpatientenvereniging:

Secretariaat, Postbus 627, 3800 AP Amersfoort, longfibrosevereniging@home.nl, www.longfibrose.nl, bankrekening 684333015