Liset van Dijk

Een wervende pitch

Aanleiding een congres op 17 november 2011 te Utrecht rond de lancering van de Therapietrouwmonitor.
Liset van Dijk ,PhD. Programme coordinator Pharmaceutical care, NIVEL, Postbus 1568 , 3500 BN Utrecht

Therapietrouwmonitor.nl

De website www.therapietrouwmonitor.nl is  online gegaan. De TherapietrouwMonitor bevat cijfers over chronisch medicijngebruik.
Deze website is in opdracht van de Landelijke taakgroep Goed Medicijngebruik door het NIVEL samen gesteld en gefinancierd door het ministerie van VWS. Voorzitter van de taakgroep is Bas Leerink, lid raad van bestuur Menzis. Therapietrouw geeft aan in hoeverre de patiënt voorgeschreven geneesmiddelen ook daadwerkelijk gebruikt. Voor een optimale therapie zou de therapietrouw 100 honderd procent moeten zijn, dit komt echter zelden voor. Er zijn verschillende factoren die de therapietrouw beïnvloeden,
op de website worden er een aantal genoemd: zo blijken leeftijd en indicatie van invloed, maar er zijn ook regionale verschillen.

Meten niet eenvoudig

De TherapietrouwMonitor bevat cijfers over chronisch medicijngebruik. Het meten van therapietrouw is niet eenvoudig, omdat je eigenlijk
het precieze gedrag van de patiënt wil meten. Voor de monitor is gebruik gemaakt van zorgregistratie bij Vektis en de SFK, hierdoor is een landelijk beeld gekregen van de therapietrouwcijfers.

Zorg rond geneesmiddelen

Op de site is verder informatie opgenomen over de zorg rond het gebruik van geneesmiddelen. Zo is er informatie te vinden over het bevorderen van de overeenstemming tussen patiënt en zorgverlener, de ondersteuning en begeleiding van patiënten bij geneesmiddelgebruik en de onderlinge samenwerking tussen zorgverleners.
Meer weten over hoe therapietrouw Nederland is? Kijk op www.therapietrouwmonitor.nl. (Tekst: Anneloes Sonneveldt, beleidsadviseur Zorg ZN)