Liset van Dijk over eHealth

Liset van Dijk is werkzaam bij het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg).Zij is programmaleider Farmaceutische Zorg.
Zij publiceert veel.

Ook over eHealth, waartoe RTMM (Real-Time Monitoring) gerekend mag worden

Klik hier voor recent artikel.

Volgens Liset van Dijk moet er flink worden geinvesteerd in eHealth

De noodzaak van eHealth staat voor haar niet ter discussie,

Bij het onderzoek naar goed geneesmiddelengebruik door patiënten onderzoekt het NIVEL onder andere of ICT-oplossingen patiënten kunnen helpen hun geneesmiddelen beter te gebruiken. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek naar de invloed van een real-time monitoring systeem (RTMM) op het geneesmiddelengebruik van diabetespatiënten (zie ook therapietrouw). Een aantal andere projecten waarin ICT ingezet wordt om medicatiegebruik te verbeteren staan voor de komende jaren op het programma, onder andere in samenwerking met de UvA en de VU (Bron: website NIVEL)