Lijmen/Het Been


Een merkwaardige combinatie!

De combinatie zal bij een aantal lezers onmiddellijk de associatie teweeg brengen met de auteur Willem Elsschot

Het rijtje hieronder draagt de Titel Lijmen-Het Been.
Let op dat de boeken een heel verschillend aspect hebben!

Enkele uitgaven van Willem Elsschot ( Antiquariaat Schumacher)

Voor de term “Wereldtijdschrift” moet ik toch in gesprek met Wilma Schuhmacher. Het Wereldtijdschrift vormt de basis van Lijmen en het heeft op mij een onvergetelijke indruk gemaakt, toen ik als scholier dit boek heb gelezen.Twee zakenlieden “lijmen” klanten voor een abonnement van een -niet bestaand-tijdschrift

Samen met wijlen haar broer Max heeft Wilma Schuhmacher een indrukwekkende collectie Elschot uitgaven opgebouwd vanuit Antiquariaat Schuhmacher. Hoe indrukwekkend is op de beurs al duidelijk.De collectie dient als basis voor een wetenschappelijke studie naar “bandvarianten” .Daarvan zijn er heel veel.

Een deel van de collectie is te zien op de 31e Amsterdam Antiquarian Book,Map & Print Fair, waar ook een heel fraaie uitgave van het monnikenwerk is aan te schaffen voor slechts 10 Euro.Achterin (pagina 63) het fraai geillustreerde boekwerk is in een biografische noot vermeld dat Wilma Schuhmacher medicijnen studeerde, maar vanwege ernstige ziekte van haar moeder de studie voortijdig staakte.

Zie hieronder titelblad met de opdracht en paraaf van de auteur.