Licht & Gezondheid

Symposium

Donderdag 15 november 2012

Licht en Gezondheid voor de Eerstelijnszorg

Op donderdag 15 november aanstaande organiseert Stichting Onderzoek Licht & Gezondheid SOLG een uniek symposium over gezonde verlichting en lichttherapie voor de Eerstelijnszorg. Dit symposium, dat wordt georganiseerd tijdens het Internationale GLOW2012 Festival, geeft een actuele stand van zaken met betrekking tot het behandelen met licht door de huisarts, specialist ouderengeneeskunde, de Eerstelijns- en GZ-psycholoog, verpleegkundigen en beroepsgenoten werkzaam voor verstandelijk gehandicapten. Ook andere belangstellenden uit bijvoorbeeld de verlichtingsbranche zijn van harte welkom.

Expositie de Fundatie (Zwolle)

Opmars

Dynamische verlichting en lichttherapie zijn aan een langzame maar gestage opmars bezig binnen de gezondheidszorg. Het vrijwel ontbreken van bijwerkingen en de effectiviteit van de lichtbehandeling maken het tot een veilige en prettige therapie voor gebruik in de Eerstelijnszorg. Tijdens het symposium is er onder andere aandacht voor de anatomie en fysiologie van het circadiane systeem bij de mens, de rol van het netvlies in het oog en de verschillende indicaties die met lichttherapie kunnen worden behandeld.
Voor dit symposium is accreditatie verleend door de KNMG. Er zijn 5 punten toegekend voor cluster 1 (GAIA – huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijke gehandicapten). Accreditatie bij het Nederlands Instituut van Psychologen NIP is aangevraagd. Na afloop van het symposium kan een bezoek worden gebracht aan het internationale GLOW 2012 festival in het centrum van Eindhoven.

Details

Datum : donderdag 15 november 2012
Duur : van 09.00 tot 17.00
Meer informatie en inschrijven op www.solg.nl