Lichamelijke problemen onopgemerkt

Lichamelijke aandoeningen psychiatrische patiënten onvoldoende opgemerkt

Bij ruim 60% van de nieuwe psychiatrische patiënten in de ggz blijven één of meer lichamelijke problemen onopgemerkt

Bij een derde van de patiënten is daarvoor overleg met de huisarts nodig en bij 10% verwijzing naar een medisch specialist.

Dit vinden Sabine Swolfs en collega’s, die ruim 200 nieuwe patiënten op een polikliniek voor psychiatrie systematisch screenden. De gevonden aandoeningen zijn niet opgemerkt bij de reguliere intake.

Coverblad

Ten aanzien van het onderzoek, dat gepubliceerd is in het Tijdschrift voor Psychiatrie zijn wel de nodige opmerkingen te maken, hetgeen de auteurs dan ook doen. Als informatiebronnen worden gebruikt: de verwijsbrief,een gestandaardiseerde vragenljst, een aanvullend interview, standaard bloedonderzoek en op indicatie aanvullend bloedonderzoek. Lichamelijk onderzoek wordt niet verricht. De relevantie van de bevindingen is natuurlijk een aandachtspunt.

Een belangrijke conclusie zou kunnen zijn dat bij beschikbaarheid van een landelijk EPD (de lezer kent het lot daarvan) dergelijk onderzoek mogelijk niet zou zijn verricht? En dan?? We vragen het de onderzoekers