Lichaamsdonatie

Body Donation

Aanbod

Overtreft vraag

In de pers is aandacht voor het feit dat er meer aanbod dan vraag is. Lichaamsdonatie (Body Donation) is kennelijk iets van deze tijd.

Anecdote

Alhoewel…deze anecdote wil ik de lezer niet onthouden. Als jeugdig medisch student aan de MFR (Medische Faculteit Rotterdam), thans Erasmus MC woonde ik geruime tijd op een kamer in het centrum van Rotterdam. Met nog een (economie) student huurde ik een kamer. De bazige hospita met een Duitse achtergrond  bemoeide zich overal mee. Zo was er een stille strijd over de plaats van een object op een plank dat zij steeds in mijn afwezigheid verplaatste. En wat ik dan -thuisgekomen- weer terugzette. Enzovoorts. Op een zekere avond werd ik bij het echtpaar uitgenodigd. Zij konden mij het volgende melden. Zij hadden gereageerd op een oproep (De Havenbode?) van Prof.dr.J. Moll, destijds de welbekende en maatschappelijk betrokken patholoog (lees hier een In Memoriam uit 1995) . Ik mocht nu vernemen dat zij zich hadden aangemeld voor lichaamsdonatie  en wat dat betekende (onthouden heb ik:  geldbesparing). Ik heb dat allemaal welwillend aangehoord bij een kopje koffie. Het is minder mooi van mij, dat ik sindsdien wel eens hoopte op interventie door Professor Moll. Niet lang nadien kon ik verhuizen naar een studentenhuis.

Rooster Sectiekamer

Publicatie

Sophie Bolt en collega’s hebben eerder al een artikel gepubliceerd over de motivatie van lichaamsdonoren. Lees hier een publicatie uit 2010. Daaraan ontleen ik enkele conclusies:
The majority of motives for body donation stem from the wish to be useful after death. However,the present survey suggests that body donation is more than an altruistic act; people are also motivated by personal benefit.Results of oursurvey contradict the notion that body donation stems from loneliness. Many donors have a supportive socialnetwork and meaningful social relationships. People moreover propagate body donation within their social networks.

Herkenning

Ik herken hierin wel iets van mijn observatie destijds als medisch student in Rotterdam….