Leeftijd via 1 druppel bloed

Nieuwe onderzoeksmethode veelbelovend bij opsporing van onbekende daders van misdrijven en slachtoffers van rampen

Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een methode gevonden waarmee het mogelijk wordt om met slechts één druppel bloed een inschatting te maken van de leeftijd van de onbekende persoon van wie deze bloeddruppel afkomstig is. De geschatte leeftijd vormt een aanknopingspunt voor het opsporen van een onbekende dader van een misdrijf of het identificeren van slachtoffers van rampen. De onderzoekers publiceren hun bevindingen in het tijdschrift ‘Current Biology’.

Om de leeftijd van een onbekende persoon te achterhalen, was het tot nog toe noodzakelijk om te beschikken over materiaal als tanden of botten. Bij de meeste misdrijven zijn echter alleen bloedsporen te achterhalen. Dat maakte het noodzakelijk om te zoeken naar een manier waarmee uit bloed de leeftijd zou kunnen worden bepaald. Prof. dr. Manfred Kayser, hoogleraar Forensische Moleculaire Biologie van het Erasmus MC: “We hebben gebruik gemaakt van de observatie dat bepaalde DNA-moleculen in sommige bloedcellen met je leeftijd afnemen. Op basis daarvan hebben we een betrouwbare en gevoelige, maar simpele test ontwikkeld waarmee we de leeftijdscategorie van degene van wie het bloedspoor afkomstig is kunnen voorspellen. We werken er nu aan om het bepalen van de leeftijd met behulp van een druppel bloed meer nauwkeurig te maken.”

Manfred Kayser

De methode biedt naast het opsporen van onbekende daders van een misdrijf, ook aanknopingspunten voor het identificeren van slachtoffers van bijvoorbeeld een treinramp, een natuurramp of een bomaanslag. In tegenstelling tot bijvoorbeeld vliegtuigrampen, is het bij deze rampen over het algemeen niet bekend welke slachtoffers erbij betrokken zijn. Hierbij kan de leeftijd een belangrijke laatste sleutel vormen om de identiteit van een slachtoffer definitief vast te stellen.

De moleculen waarop de onderzoekers van de afdelingen Forensische Moleculaire Biologie en Immunologie zich baseren zijn restproducten van ons immuunsysteem. Het gaat om de zogenoemde sjTREC-moleculen. Deze bijzondere DNA-moleculen komen vrij in bloedcellen als gevolg van de aanpassing die nieuwgevormde specifieke immuuncellen, de T-cellen, telkens moeten ondergaan om bacteriën, virussen, parasieten of eventueel kankercellen te kunnen herkennen. Het aantal van deze sjTREC-moleculen neemt in de loop van de leeftijd af in het bloed. De ontwikkelde test maakt gebruik van dit biologisch fenomeen voor het inschatten van de leeftijd.

Prof. dr. Ate Kloosterman, van de afdeling Humane Biologische Sporen van het Nederlands Forensisch Instituut: “Een belangrijke uitdaging binnen ons vak is om uit het biologische spoor zoveel mogelijk relevante informatie te halen die van belang kan zijn voor het opsporingsonderzoek en bij identificatie. Deze creatieve wetenschappelijke studie toont opnieuw aan dat Nederland voorop loopt bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe methoden bij het forensisch DNA-onderzoek.”

Het onderzoek van Erasmus MC is mogelijk gemaakt door subsidies van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en van het Netherlands Genomics Initiative (NGI)/NWO in het kader van het Forensic Genomic Consortium Netherlands (FGCN).