Leefstijlcoach

Rosalie Spiering heeft Gezondheidswetenschappen gestudeerd (Maastricht) en Master Health Economics (Rotterdam).

Rosalie Spiering (28) is Projectleider bij Achmea

Preventieprogramma

Wij spreken op 28 april 2011 over het programma ‘Leefstijlcoach’ in Leiden op de Afd. Zorgontwikkeling van Achmea.

Doelgroep Prediabetes:

Het gaat om een preventieprogramma. De praktijkondersteuner (POH) selecteert mensen uit de huisartsenpraktijk met een hoog risico binnen het  cardio-vasculair risicoprofiel en vooral een verhoogde bloedsuiker(> 6.0 mmol/l ). Vroeger sprak men dan over prediabetes. Selectie vindt plaats vanuit het Huisarts Informatie Systeem (HIS). Deze mensen zijn kandidaat voor het ontwikkelen van diabetes mellitus. Australisch onderzoek laat zien dat dit risico op Diabetes kan worden teruggebracht en enorme verbeteringen mogelijk zijn als een gezonde lifestyle wordt aangeleerd.

Rosalie Spiering

Pilot

In 2011 loopt een pilot met 200 patienten. Het interventie programma ‘Leefstijlcoach’ duurt 6 maanden en bestaat uit 5-6 coachsessies van 30 minuten, gericht op gezondere leefstijl en aandacht voor gezondheidsrisico’s en streefwaardes. De Pilotgroep wordt verdeeld.  De ene helft wordt door de Praktijkondersteuner begeleid.De andere helft wordt begeleid door Achmea via een gestructureerde telefonische begeleiding, waarvoor Achmea verpleegkundigen in dienst heeft. ‘Daardoor is onderlinge vergelijking mogelijk tussen de programma’s’ aldus Rosalie Spiering. ‘Als dit succesvol blijkt , kan het programma breed worden uitgerold’.