Landelijke Zorginkoop

Advertentie

Volume

Dergelijke advertentie doordenker

Het is natuurlijk van alle tijden dat krachten worden gebundeld. Zeg maar op basis van ‘economy of scale’. Dat geldt dus ook voor zorgverzekeraars, met name na (of ondanks?) de introductie van marktwerking in de zorg en de onderhandelbare zorgproducten (in de ziekenhuiszorg spreken we dan over de B-DBC~Diagnose Behandel Combinaties.

Deel van advertentie (bron: SKIPR)

Zestal

Anno 2011 vraag ik mij af welke ZES zorgverzekeraars schuil gaan achter deze oproep voor een medisch professional. Zijn dat de kleinere verzekeraars, de grote verzekeraars of een mix. Maar ook dient te vraag gesteld te worden waar dan nog het onderscheidend vermogen zit. Immers de nadruk verschuift geleidelijk meer van de prijs naar de kwaliteit van de ‘ingekochte’ zorg.

Centraliseren

Kun je dan maar betere meteen de zorginkoop centraliseren. Of ‘prae-competitief’de criteria voor (kwaliteit) definieren. Iets wat zich nu al aandient bij de zorginkoopgids voor eHealth 2012 , zoals die onlangs is gelanceerd door de koepelorganisatie ZN?