Kwaliteitsprijs Specialisten

2010 start

Eerste Nationaal Kwaliteitscongres Medisch Specialisten

Veel enthousiasme

Utrecht 4 november 2010 – Het project ‘Richtlijn Educatie Programma/Richtlijntoets’ heeft de eerste Kwaliteitsprijs Medisch Specialisten gewonnen. Dit project is ingediend door de Nederlandse Orthopedische Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Van de 12 nominaties draagt dit project het meest bij aan kwaliteitsverbetering van de medisch-specialistische zorg. De prijs is op 3 november uitgereikt op het 1e Nationaal Kwaliteitscongres Medisch Specialisten door Pieter Vierhout, voorzitter Regieraad Kwaliteit van Zorg en voormalig voorzitter van de Orde. Op de foto melden deelnemers zich aan in de Domus Medica te Utrecht.

Inzicht

Tijdens het congres gaven de Orde van Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen inzicht in de resultaten van hun kwaliteitsbeleid en presenteerden hun ambities voor de toekomst: de medisch specialist als aanspreekpunt en gids voor kwaliteit. Het debat over de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg in Nederland is actueler dan ooit. Voor zowel inspectie, zorgverzekeraars en natuurlijk patiënten is de kwaliteit van de zorg een belangrijk maatschappelijk thema. De wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en de Orde hebben de afgelopen jaren veel gedaan aan het continu verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Dit heeft onder meer geresulteerd in honderden projecten die de kwaliteit van zorg verbeteren, het functioneren meetbaar en transparant maken en verantwoordelijkheden helder maken.

Vakjury

De wetenschappelijke verenigingen hebben zelf projecten ingediend. Vervolgens konden de deelnemers aan het kwaliteitscongres een stem uitbrengen op een van de 12 genomineerde projecten. Op de foto een poster met een voorbeeld van een kandidaat (Nederlandse Internisten Vereniging). De vakjury, bestaande uit Pieter Vierhout, voorzitter Regieraad Kwaliteit van Zorg, Ben Crul, hoofdredacteur Medisch Contact en Leon van Halder, directeur-generaal curatieve zorg van VWS, heeft uiteindelijk uit de top 3 het project Richtlijn Educatie Programma/ Richtlijntoets  als winnaar gekozen. “Het ontwikkelen van richtlijnen schept eenheid; het  is de basis voor kwaliteit. Dit project draagt bovendien bij aan het betere toetsing en goed gebruik van richtlijnen. En de vorm van e-learning zorgt voor een eigentijdse, toegankelijke wijze waarbij tevens accreditatiepunten te verdienen zijn”, aldus Pieter Vierhout, voorzitter van de jury.

————————————————————————————————————————————–

Winnaar

Richtlijn Educatie programma / Richtlijntoets

Nederlandse Vereniging voor Neurologie / Nederlandse Orthopedische Vereniging

De implementatie van medisch specialistische richtlijnen dient versterkt te worden. Een aantal wetenschappelijke verenigingen (NOV,NIV,NVN,NVA) heeft met steun van de SKMS online richtlijncursussen ontwikkeld. Doel is te komen tot een beter gebruik van de richtlijnen.Met deze richtlijncursussen/toetsen (REP-Online) leert en toetst men via een e-learning module op de betreffende verenigingswebsite de eigen kennis. Web-based learning en toetsing, nu gekoppeld aan accreditatie.De Richtlijntoets dwingt de individuele specialist kennis te nemen van de sleutel-begrippen, conclusies en aanbevelingen van de richtlijn.Als men denkt de stof te beheersen,kan men zich toetsen door een aantal (20-30) meerkeuze- en casuïstiekvragen te beantwoorden. De vragen worden door de betreffende richtlijncommissie gegenereerd. Bij elk antwoord wordt het betreffende tekstblok uit de richtlijn getoond, zodat direct duidelijk wordt waarom een antwoord goed of fout is. Bij genoeg juiste antwoorden (in te stellen) worden accreditatiepunten gegeven die automatisch worden bijgeschreven in GAIA.‘Zakt men voor de toets, dan kan men de toets direct overdoen. De richtlijncursussen zijn onderdeel van het Richtlijn Educatie Programma (REP-Online) van E-WISE, online uitgever voor een groot aantal wetenschappelijke verenigingen en medische beroepsorganisaties. Een workshop tijdens het congres is aan dit project gewijd.

Noot: dit project dat bestond uit deelprojecten van diverse verenigingen werd door zowel de NVN als de NOV ingediend