NATIONAAL Kwaliteitsinstituut een feit !

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/05/28/kwaliteitsinstituut-voor-de-zorg-opgericht.html

De Hoogleraren Rutten en Brouwer houden in het Economenblad ESB (28 mei 2010, 343 en 344) ondermeer een pleidooi voor een Kwaliteitsinstituut. Het is hun suggestie om zo te komen tot een betere werking van de Zorgmarkt.

Zij worden op hun wenken bediend.

Het Kwaliteitsinstituut gaat onder meer:

  • het ontwikkelen van richtlijnen bevorderen;
  • uitkomsten openbaar maken, zoals de sterftecijfers van ziekenhuizen of het percentage infecties na operaties;
  • mogelijk beoordelen of behandelingen in het pakket nog wel voldoende kwalitatief, doelmatig en veilig zijn.

We hadden al een Kwaliteitsinstituut CBO. Dit wordt een publiekrechtelijk Nationaal Instituut

De ministerraad heeft op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de oprichting van een Nationaal Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg. In dit kwaliteitsinstituut zal alle expertise over veiligheid, doelmatigheid en transparantie van de zorg samen komen. Met als doel de kwaliteit van de zorg te vergroten en juist daarmee onnodige kosten te vermijden en terug te dringen.

Op dit moment zijn er nog steeds te grote verschillen in kwaliteit tussen ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. Daarbij komt dat die kwaliteit voor de patiënt onvoldoende inzichtelijk is. Uit een recent rapport van KWF over de kwaliteit van kankerzorg blijkt dat er te grote kwaliteitsverschillen zijn tussen de behandeling van kanker in Nederlandse ziekenhuizen. Er valt op het gebied van kwaliteit en veiligheid nog veel te verbeteren. Zo is er sprake van over- en onderbehandeling in de zorg.

Onlangs bleek bijvoorbeeld dat 44 procent van de dotterbehandelingen onnodig zijn en dat met medicatie kan worden volstaan. Het blijkt dat artsen zich niet altijd aan de richtlijnen voor bepaalde behandelingen houden en soms zijn er nog geen richtlijnen ontwikkeld. De Regieraad was een eerste stap om de mate van over- of onderbehandeling in kaart te brengen en na te gaan waar richtlijnen ontbreken.

Het Kwaliteitsinstituut krijgt onder meer als taak om het ontwikkelen van richtlijnen te bevorderen. Het instituut moet zo nodig ook doorzettingsmacht hebben om echt een stap vooruit te kunnen maken. Ook zal het instituut uitkomsten over de zorg openbaar maken, zoals de sterftecijfers van ziekenhuizen of het percentage infecties na operaties. Ook het beoordelen of behandelingen in het pakket nog wel kwalitatief, doelmatig en veilig genoeg zijn, zou één van de taken kunnen zijn

Op dit moment worden bovenstaande taken gefragmenteerd uitgevoerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zichtbare Zorg, het College voor Zorgverzekeringen, de Nederlandse Zorgautoriteit, ZonMW, de Regieraad en DBC-onderhoud. Het Kwaliteitsinstituut zal deze taken bundelen en in onderlinge samenhang benaderen.