kwaliteit HET domein medisch specialist

Vooruitzien in vertrouwen. 2013:
Orde en Wetenschappelijke Verenigingen: Hét kwaliteitsinstituut van de medisch specialistische zorg.

Hét aanspreekpunt voor evidence based richtlijnen, normen, indicatoren en kwaliteitsregistraties

Enige malen wordt het aangehaald door sprekers en publiek tijdens het 1e Nationaal Kwaliteitscongres Medisch Specialisten in de Domus Medica te Utrecht op 3 november 2010: er is een kakofonie van criteria (Indicatoren) ontstaan (Piet Borst, NRC, 30 oktober 2010). Het weten=meten slaat door. Het afscheid van van Harry van Hulsteijn wordt aangegrepen om een statement te plaatsen. Kwaliteit is de essentie van de professional. Dat zal dan wel vorm en inhoud moet hebben en dat is precies datgene wat de Orde en Wetenschappelijke Verenigingen beogen.

Symposium

De resultaten van de SKMS (Stichting Kwaliteits Gelden Medisch Specialisten) zijn op het congres op allerlei manieren in beeld en dat geeft vertrouwen en legitimatie aan het streven van Orde en Wetenschappelijke Verenigingen. En dat betekent ook echt een feestje:

Tractatie "Kwaliteit heeft Prioriteit"

Orde en Wetenschappelijke Verenigingen: Hét kwaliteitsinstituut van de medisch specialistische zorg.

Natuurlijk met de actieve inbreng van patienten(verenigingen) die daartoe de middelen moeten hebben.

Mevr.Borst-Eilers(NFK): “Financiering in de driehoek: Zorgverzekeraars innen premies, de zorgverleners worden gefinancierd.

“Patienten moeten ook structureel financieel worden ondersteund”