Kwaliteit als Medicijn

Expertisenetwerk

Medische besluitvorming

‘Moet alles wat kan’

Onder de titel ‘Moet alles wat kan’ vond op 13 september 2012 een thema bijeenkomst plaats in Utrecht. Waarop worden ingrijpende medische beslissingen gebaseerd? Een van de inleiders was Prof. Job Kievit, chirurg uit Leiden (LUMC). Een van zijn suggesties is het ondersteunen en organiseren van second opinions via een Expertise Netwerk.

Anton Dalhuijsen (staand) en Job Kievit (microfoon)

 

Expertisecentrum

Uit eigen ervaring, maar ook via interviews weet ik dat een Expertisecentrum aan stevige eisen moet voldoen (EU). Zoals een breed samengesteld team en voldoende ‘volume’. Betekent dat als aan de criteria wordt voldaan ook de financiering geregeld is? Nee! Het gaat vaak om het doorspitten van correspondentie, het reviseren van foto’s (en dat soms zonder dat de patient zelf hoeft op te komen draven). Administratief is het vaak een helse tour om alle gegevens te verzamelen. Er moet gebeld, gemaild en soms geskypt worden. Maar vaak betekent die effort wel  het doorbreken van medicalisering en de bijbehorende kosten spiraal!!  Soms mag er zelfs geen DBC worden geopend. Maar zelfs als dat wel mag,  zijn de inspanningen niet in verhouding tot de werklast. Dan toch een uurtarief?

Voorbeeld

Een patient, lijdend aan sarcoidose (met ook botlocalisaties) wordt elders voorgedragen voor een knievervanging (prothese). Een second opion leidt tot het afblazen van de ingreep. Deze zou geheid mislukken omdat de prothese onvoldoende zou gaan vastzitten. Dat had geresulteerd in invaliditeit met navenant leed en kosten. Inmiddels vindt succesvolle behandeling plaats met Methotrexaat.
Bron: mondelinge mededeling Prof.dr.Marjolein Drent (Hoofd ILD Care team, Ziekenhuis Gelderse Vallei)