Kwaliteit als garantie

Het is toch wel treffend hoe de overeenkomsten zijn tussen de ontwikkelingen in onderwijs en zorg. Op 7 september 2011 krijgt de opening van het hogeschooljaar 2011/2012 van Windesheim te Zwolle de titel ” kwaliteit als garantie” mee.

Dit zou zomaar statement van ziekenhuisgroep kunnen zijn

Subtekst  luidt: investeren in professionaliteit’.

Balie Hogeschool Windesheim  7 september 2011

Overeenkomsten

Dat gevoel blijft de gehele middag bestaan. Het begint met de feitelijke opening door professor dr. Albert Cornelissen, voorzitter college van bestuur Windesheim. Hij spreekt over professionalisering en inperking van keuzen. Daarbij blikt hij terug op de afgelopen 25 jaar (inderdaad, het  is een lustrumjaar), waarbij er steeds groei aan de vraagkant is geweest. Kwantiteit dus. Voormalig student Bastiaan Verweij (thans politiek assistent van Jan Kees de jager, minister van Financiën) benadrukt dat de kwaliteit omhoog moet en dat  keuzen moeten worden gemaakt.

Prof.dr.Cees Veerman

Cees Veerman

Werkelijk een klap op de vuurpijl levert professor dr. Cees Veerman, oud-minister van Landbouw en voorzitter van de commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel (de ‘commissie Veerman) die in 2010 haar spraakmakende innovatierapport uitbracht. Hij laat er geen misverstand over bestaan: er moet harder worden gestudeerd, medewerkers moeten aan de bak (fighting spirit), Lectoren voor de klas en Hogescholen moeten excellent hbo-onderwijs leveren en vooral geen matige universiteit willen zijn… Kies, kies roept Veerman en zet door.  Dat laatste betrekt hij op de Bestuurders die in ruime mate aanwezig zijn. Zo niet, dan zal politiek Den Haag het overnemen. ‘Als ik op de Utrechtse Dom sta en ik kijk om mij heen, dan zie ik vier hogescholen die ongeveer hetzelfde pakket bieden. Dat kan dus niet meer!!’

Waanzin

Cees Veerman was het niet van plan, maar hij kan toch een politiek statement niet nalaten. ‘Het is waanzin om te willen bezuinigen als je tegelijkertijd kenniseconomie wilt zijn’. Hiermee krijgt Veerman de handen op elkaar! Aardig is ook dat hij stelt dat een landelijke toets een testimonium paupertatis is.  ‘Dat moet u niet willen’ voegt hij zijn gehoor toe. Kwaliteit als garantie!  Op weg naar de borrel vraag ik  Bastiaan Verwey waarom ik niks heb gehoord over eLearning (gedachtig concentratie/de concentratie in de zorg  en eHealth). Bastiaan stelt dat dit al gemeengoed is, dus niet apart vermeld hoeft te worden. Overigens hecht hij veel belang aan het klassikaal werken. Dat weten we dan ook weer.

Reacties stel ik zeer op prijs