Krediet=Credere=Geloven

Krediet

Het Rampscenario

Egbert Kalse en Daan van Lent

In het Pinksterweekend heb ik het boek in een adem uitgelezen. Het boek behandelt de economie aan de hand van interviews met een grote schare deskundigen. Het boek werd in november 2010 afgerond en beschrijft (voorziet) een aantal gebeurtenissen die ons thans dagelijks bezighouden. Een paar trefwoorden: Euro, BNP, Begrotingstekort, valutaoorlog, systeembanken, Basel III, rente en kredietcrisis…

Foto: Het Instrument 2006

Optimisme keert terug

In hoofdstuk 11 keert het optimisme terug. We schrijven 20 mei 2018. De fictieve Jurgen Balman had van de TU Twente, waar hij werkte, veel ruimte gekregen om zijn fundamentele onderzoek te combineren met het maken van businessplannen voor wat nu (fictief) Mork Nanotech is. De Labs on a Chip technologie (LOCT) maakt minuscule nanochips mogelijk, die de ontwikkelingen van ziektes bij patienten in de gaten kunnen houden…Maar de private financiering is lang een groot probleem geweest, aldus Premier Mark Rutte. Hij beschrijft in zijn toespraak ter gelegenheid van de opening van een fabriek in Eindhoven hoe er toch investering is gevonden. Enzovoorts…Nogmaals: fictief en 2018.