Kraakt innovatieklimaat?

Valorisatie

best practices

Wetenschap en gebruikers

Het houten podium kraakt vervaarlijk. Komt dat door de aanwezigheid van ‘zwaargewichten’? Of is dat een vingerwijzing? Niets van dat alles. Dagvoorzitter Martin Schuurmans heeft op het timmermansoog een ideale BMI. En het innovatieklimaat valt toch ook wel mee. Dat laatste is de boodschap van  De dag van de Valorisatie 2013 ( 11 juni, Amsterdam in Felix Meritis).  Wat is valorisatie precies? Het proces dat kennis omzet naar commercieel haalbare producten, processen of diensten (geld).

Dagvoorzitter Martin Schuurmans

Topsectoren

De dag opent met een aantal korte, puntige voordrachten van vertegenwoordigers uit de “gouden driehoek”, heden de triple helix genoemd. Overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Kernvraag blijkt toch hoe we, liefst als een feniks, als Nederland door en uit de crisis komen. Het topsectorenbeleid, met alle beperkingen vandien, blijkt toch op een brede instemming te kunnen rekenen. “Als we nu maar even een poos op de ingeslagen weg kunnen voortgaan”, zo verzucht VNO/NCW voorzitter Bernard Wientjes wel. Doorzetten acht hij van het allergrootste belang.

Pauze

Keuze

Over deze dag valt nog heel veel meer te vertellen. Bijzonder aardig is de voordracht van Maurits Hendriks, die een succesvolle loopbaan in de hockeywereld (als trainer en coach) Fijntjes wijst hij zijn gehoor erop dat hij nog veel meer moet presteren dan zij. “Hired to be fired” is het adagium in de sportwereld..Thans is hij technisch directeur van NOC/NSF. ” In details zit het verschil” is een van zijn leerpunten. Maar ook heeft hij goede ervaringen met het delen van (kennis) innovaties. Goede ervaringen zijn met twee “embedded scientists” in de schaatssport.

Maurits Hendriks

Workshops

Een zeer ruime keuze aan workshops maakt het voor de massaal opgekomen bezoekers niet altijd eenvoudig.