KortAf ZBC

Zelfstandig

Behandel Centrum

Kansrijk of niet?

Vermoedelijk weet u heus wel dat de afkorting ZBC staat voor Zelfstandige Behandel Centrum. Daarover gaat het nu dan ook niet. Maar wel over het feit dat we beducht moeten zijn dat ZBC’s worden ge-KORT en terug naar AF gaan. Na maanden stilte tijdens de kabinetsformatie laten de zorgverzekeraars ook weer van zich horen via selectieve inkoop ( CZ en mamacarcinoom). Mogelijk dat daardoor de fikse premiestijging voor de basisverzekering wat op de achtergrond verdwijnt.

Concurrentie

Het betekent wel dat ZBC’s mogelijk te maken krijgen met krachtige concurrentie op de prijs. Anderzijds valt het voor een ZBC  niet mee om veel aan de kostenstructuur te doen.Er is al genoeg onrust rond de specialistenhonoraria.Een deel van de specialisten is mede-eigenaar van een ZBC. De Regeldruk is zodanig opgeschroefd volgens insiders, dat dit inmiddels ten koste gaat van de efficiency.

@Jan Taco te Gussinklo

Wat is remedie?

Deregulering is de enige remedie om de marktwerking niet om zeep (dead cross in grafiek) te laten brengen op dit moment.Geef innovatie een kans.Richtlijnen zijn te knellend. Als personeelslasten kunnen worden teruggebracht is er veel te winnen. Graag uw commentaar!