Kondratiev revisited

Langjarige Economische Cyclus

Innovatie als motor

Kondratiev Wave

Als ‘kleine belegger’ heb ik jaren geleden met veel plezier deel uit gemaakt van een beleggersclub. Vooral de technische analyse van grafieken wekte mijn belangstelling. Zeker omdat Internet nieuwe mogelijkheden bood. Maar ook de invloed van emotie op aandelen koersen. Kon ik deze kennis ten goede aanwenden voor mijzelf? Helemaal niet! Ik ben financieel flink het schip in gegaan met mijn transacties. In 1997 heb ik nog aandelen gekocht bij Dataplace (biedingen via Internet). Helaas…
Ik kan mij hooguit troosten met de gedachte dat het mij echt geholpen heeft bij het werken met de computer en databestanden.

Neuro-economics

Met de komst van Neuro-economics is opnieuw een gevoelige snaar geraakt. In een recente publicatie las ik dat volgens de theorie de trage economische (Kondratiev) golf pas rond 2020 een dieptepunt bereikt. Dat zou dan staan voor een wereldwijde economische depressie. Deze constatering baseert zich op extrapolatie van historische gegevens. De oude economie maakt plaats voor innovaties, zoals destijds de spoorwegen.

Vijf jaar eerder!

Ik denk dat de theorie staat, maar het dieptepunt naar voren is geschoven in de tijd. De golf komt eerder! De snelheid waarmee innovaties worden ontwikkeld en ook worden ingevoerd neemt logartimisch (dubbel-logaritmisch) toe. Een voorbeeld? De hoeveelste versie iPad en iPhone wordt weer aangeschaft? Zitten we nu dan al op de bodem van de depressie? Dat kunnen we pas later constateren.