Kogels, Kunstbenen en Kwartjes.

Hoe gaat zoiets? Je aandacht wordt getrokken door een markant plaatje.

Rontgenfoto borstkas (X-thorax) met ‘corpus alienum’

Ja wat? Een reflexhamer of een rechtbankhamer? Het is een kwestie van fotoshoppen geweest. Dichterbij gekomen lees ik de tekst “Over kogels, kunstbenen en ingeslikte kwartjes’. Nu is de belangstelling definitief gewekt voor dit magazine. ArsAequi is in juristenkring bekend, maar voor mij geheel nieuw.

Bron: ArsAequi

Gezondheidsrecht

Het gaat om een juridisch studentenblad dat in Nijmegen wordt uitgegeven. Het juli/augustus 2011 nummer (jaargang 60) gaat over Gezondheidsrecht. Om meerdere redenen een belangrijk thema, zoals in het Voorwoord van dit meer dan 100 pagina dik magazine wordt toegelicht.  Er is een driedeling toegepast: privaatrecht, publiek recht en ‘nadere reflectie’. Privaatrecht thema’s zijn: normering, goederenrecht en innovatie (octrooi). In het publiekrecht komen IGZ (Inspectie),Mededinging, beroepsrecht, grensoverschrijdende zorg en wetenschappelijk onderzoek ter sprake. In ‘nadere reflectie’  leeftijdsgrenzen (moederschap), levenseinde en medisch handelen. Stuk voor stuk onderwerpen die aanspreken.

Kruit verwijderen tijdens re-enactment (Napoleontische periode) te Zwolle

Kogel

Maar om terug te komen op de titel.’Weinigen zullen zich hebben afgevraagd of de neergeschoten soldaat een goederenrechtelijk recht kan laten gelden op de kogel die zijn lijf is binnengedrongen’. ‘Alleen soldaten die op Russisch of Frans territoir door een kogel zijn getroffen, kunnen de eigendom van de kogel verkrijgen’. en tenslotte ‘Ik zou willen betogen dat de soldaat die een kogel afvuurt de bevoegdheid afstand te doen van de eigendom van de kogel ontleent aan de arbeidsovereenkomst die hij met de eigenaar van de kogel heeft’.

Nieuwsgierig geworden? zie hier.