Klokkenluider

Hattem

Grote of Andreaskerk

Auteur in de touwen

Hierbij blijft het niet. Ik heb daadwerkelijk ervaring als Klokkenluider in een organisatie. Het handelde daarbij om de uitvoering van de zorgfinanciering. Toen had ik beslist niet de brede grijns die ik nu op deze foto heb. Maar mijn uiteindelijke reactie naar de tussenpersoon ademt een positieve sfeer: “Het is dan toch wel uitermate plezierig om uit jouw mond te vernemen dat mijn inzet rond deze melding is gewaardeerd. Ik veronderstel dat ik het juist weergeef: je hebt aannemelijk kunnen maken dat op twee van de drie specifiek onderzochte aspecten er voldoende reden was voor zorg. Daartoe is inmiddels een verbeterprogramma in gang gezet en je hebt aangegeven dat de vinger aan de pols wordt gehouden”. Let wel: het is mijn interpretatie en het zijn mijn woorden.

Klokkenluider

Thematiek

Klokkenluiders zijn er in soorten en maten. Bij analyse van nieuwsberichten (Finchline) wordt dat zeer duidelijk. Na schiften van berichten als “De klokkenluider van Notre Jan (u leest het goed) blijkt dat er klokkenluiders zijn in veel sectoren en organisaties. Een (niet-restrictieve) opsomming aan de hand van de geselecteerde data: GGZ Friesland, Bouw, Defensie, Overheid, Farmacie, Chemie, Woningstichting, Brandweer, Holland Casino, het Vaticaan enz..

Finchline

Patroon

Over de 12 maanden van het afgelopen jaar lijkt er een patroon te zijn. In juli, augustus en september is het aantal berichten met de term ‘Klokkenluider’  beperkt. Dat zal te maken hebben met de vakanties (‘komkommertijd’). Er zijn pieken in voor- en najaar.  Het sentiment is wat wisselend, maar in oktober 2011  overheerst het rood (negatief ). Dat komt dan ook omdat sommige nieuwsfeiten veelvuldig  worden overgenomen, zoals dit bericht: HAARLEM (ANP) – Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes, heeft gedreigd aangifte te doen tegen een mogelijke klokkenluider, wegens laster enz.  Weet u trouwens dat er een website  Klokkenluideronline .nl  bestaat van Micha Kat? Ook is er een adviespunt.