Klink: Chronisch zieken zijn voor de huisarts

   

Eerlijk waar! Toen ik deze kop las op de omslag van  Medisch Contact van 11 maart 2010 kwam spontaan bij mij op: ….en vroege vogels zijn voor de poes! Natuurlijk weet ik niet of het een letterlijke quote is of een interpretatie door de Redactie van MC.  

Fragment cover Medisch Contact 11 maart 2010

 

Zeker is het artikel met een interview van 4 pagina’s waar naar verwezen wordt genuanceerder. Toch is de kop iets om bij stil te staan. Het kan mijns inziens nooit zo zijn dat bijvoorbeeld een “zorggroep” (een juridische entiteit in de eerste lijn) moet gaan beknibbelen op de “inkoop” van tweedelijns expertise. Dat gaat wellicht een tijdje aardig goed, maar de ontwikkelingen gaan snel in de  wetenschap en voor je het weet is de kennis “gedateerd”. De patient en diens vertegenwoordiger (NPCF, Consumentenbond enz.) zullen hier alert op dienen te zijn.  

Fragment Cover Medisch Contact 11 maart 2010

 

We moeten bovendien bedenken dat op diezelfde cover van Medisch Contact de gewezen minister wordt geflankeerd door zijn voorganger (althans diens foto) Hoogervorst, die de marktwerking heeft bevorderd. Dus de kop heeft een economisch aspect, zeker nu we een crisis meemaken.