Kleine stappen,grote sprongen

Voorafgaande aan het OHRC Congres (Operations Research in Health Care) op de Hogeschool Windesheim te Zwolle vraag ik een student naar zijn verwachtingen

Tevens vraag ik deze derde jaars student Logistiek naar zijn eigen gedachten en vooruitzichten

Het aardige is dat de School of Healthcare (Verpleegkunde) en School of Business & Economics (Logistiek en Economie) hier een raakvlak hebben.