Klantenservice NOW

Media Plaza Jaarbeurs

Utrecht 5 november 2013

Klantenservice, de toekomst begint nu

De uitnodiging voor het KSF jaarcongres oogt  bescheiden. Misschien past dat bij een service-georiënteerde grondhouding? Het gaat immers om de klant zo lijkt de uitnodiging ons te willen zeggen. KSF staat voor  Klanten Service Federatie, een verzameling en kenniscentrum van branche organisaties met de focus op ‘klantcontact’.  De klant: dat kan zijn de patiënt, de verzekerde, de sollicitant, de consument enz. Kortom de burger die via een doolhof van kanalen (multimediaal) zijn weg zoekt. Behoefte aan informatie, een klacht of een bestelling. Diezelfde burger verwacht een welwillend oor, maatwerk en een snelle afwikkeling. Naar mijn smaak treedt steeds meer een convergentie op. Organisaties worden met overeenkomstige uitdagingen geconfronteerd. Hoe leren we van anderen?

Jenn Limm

Meerwaarde aantonen

“Hoe vinden we de juiste medewerkers, hoe richten we de organisatie in. Maar ook, hoe bewijzen we onze meerwaarde”. Een recente uitspraak van een hoofd van een contactcentrum in een ziekenhuis. Herkent u dat ook? Het KSF Jaarcongres met de aansprekende titel “klantenservice, de toekomst begint nu” is voor velen van belang. Het zal anders moeten!  Keynote speaker Jenn Limm van Zappos behoeft nauwelijks een nadere toelichting. Trouwens, wie heeft nog geen schoenen besteld via Zappos? Suggestie: Misschien kan dagvoorzitter Annemarie van Gaal even de handen laten opsteken voor een snelle poll? De man-vrouw verhouding van de sprekers is geheel in balans (3:3) als we de dagvoorzitter daarin betrekken. Kijk in uw agenda en ga naar het inschrijfformulier! Tot ziens in de de Jaarbeurs op 5 november 2013!