Kartoepos

Even wat anders dan Geneeskunde in dit weekend

Deze briefkaart is twee maanden na de bevrijding (mei 1945) aangetekend verzonden vanuit Rotterdam (Walenburgerweg) naar Eefde.
Mogelijk naar zoon en dochter? die op dat moment nog in Leidschendam verblijven. Interessant is dat aandacht gevraagd wordt voor het feit dat het een curieuze filatelistische briefkaart is, van oorsprong uit Nederlands Indië.

tekstgedeelte

De schrijver merkt op dat deze kaarten zijn aangepast aan Nederlands binnenslands gebruik. Nederland is wel bezig om te herrijzen, maar is nog zo weinig papier, dat deze uitheemse kaarten met opdruk moeten worden ingezet

Adressering (Collectie J.T.A. te Gussinklo)