Kamervragen Zorgbemiddeling

Zorgverzekeraars als Zilveren Kruis Achmea hechten belang aan een rol voor Zorgbemiddeling. Dat is altijd wel zo geweest, maar de introductie van marktwerking en onderhandelbare prijzen (B-DBC’s) in de ziekenhuiszorg heeft dat fenomeen de wind in de rug gegeven. De grens tussen (vrijblijvend en belangeloos) advies en (actieve) bemiddeling zal daarbij niet scherp kunnen zijn. De politiek volgt dit nauwlettend.

Er wordt meer en meer geadviseerd/bemiddeld

Zo heeft dat zelfs geleid tot dit soort advertenties in de dagbladen.

Bron: Dagbladen

Eigen risico

Om deze route nog eens extra te stimuleren is zelfs gestunt met het verplicht eigen risico. Op deze wijze menen verzekeraars de zorg beter te kunnen sturen. Niet alleen bij knelpunten (oplopende wachtlijsten), maar ook bij het attenderen op goedkopere effectievere zorg.

Bron: Dagbladen

Kamervragen

Dat daar een potentieel spanningsveld ligt mag duidelijk zijn. De verzekerde/patient wil ervaren dat de zorgverzekeraar niet slechts uit is op bezuiniging, maar belangeloos maatwerk levert. Advisering in de zorg is daarom niet eenvoudig omdat het beslist om meer gaat dan bijvoorbeeld een paar aardige indicatoren. Wanneer wordt het een nadrukkelijk advies? Bovendien staat de zorg niet stil. Professionals gaan naar een ander ziekenhuis, nieuwe apparatuur wordt in gebruik genomen. Per definitie is juist de frontlijn van de geneeskunde lastig. Daarover gaan dan ook de Kamervragen, die op 19 augustus zijn beantwoord (zie hier). De operatierobot (DaVinci) in de Urologie staat in de schijnwerpers. Een interessant onderwerp omdat niet de robot, maar de dokter opereert via robotarmen. Dat vraagt grote ervaring van de operateur en het ondersteunend team, anders doe je meer goed dan kwaad.