Kaartenhuis of Pyramide

Nieuwsbrief nummer 490, 3 juni 2012

Zorginnovatie / Guus Schrijvers

Ziekenhuis is kaartenhuis

QUOTE Nieuwsbrief: Stel een ziekenhuis sluit de afdeling verloskunde. Dan raakt de afdeling kindergeneeskunde de helft van haar bedrijfsdrukte en inkomsten kwijt. Daardoor verliest de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde een groot deel van haar patiënten instroom. Ook de Spoedeisende Hulpafdeling en de Operatiekamers (OK’s) komen in financiële moeilijkheden, want het loont minder om deze buiten kantoortijden open te houden als zij niet ook gebruik worden voor spoedbevallingen. Vergelijkbare kettingreacties treden op bij het afstoten van intensive care afdelingen, Spoedeisende Hulpafdelingen en oncologische ingrepen. Wie een IC sluit, stoot ook een aantal spoed- en planbare operaties af. En wie bepaalde oncologische operaties vaker gaat doen, moet rekenen op een grotere bezetting van de IC’s. Kortom een ziekenhuis is als een kaartenhuis: wie een functie eruit trekt, loopt het risico dat het gehele huis in elkaar stort. Deze redenering kwam regelmatig terug op een werkconferentie over de toekomst van de Friese ziekenhuizen. Die vond plaats in Putten op 1 juni 2012..

Ziekenhuis moet Pyramide zijn!

Een ziekenhuis is ook een Pyramide. Nee, niet die uit Austerlitz die opnieuw dreigt te verzakken. Een Pyramide uit Egypte die de eeuwen trotseert, opgebouwd uit stevige steenbrokken (Red. Op de illustratie te puntig afgebeeld)  De top bestaat uit specialisaties die heel veel expertise vereisen. Bijvoorbeeld de chirurgie van het pancreas, zoals door Guus Schrijvers als voorbeeld wordt  opgevoerd in dezelfde Nieuwsbrief. Om een dergelijke ingreep te kunnen verrichten is er veel deskundigheid vereist in de work-up, peroperatief en postoperatief. Dat betekent een keur van ondersteunde specialisten en diensten om dit mogelijk te maken.  Een ruimtevlucht draait ook niet alleen om astronauten.  Een pyramide kan het vast nog wel verdragen dat er hier en daar eens een steentje mist. Maar de hoogte en het profiel van de pyramide worden toch echt bepaald door de hoeveelheid stenen en een gedegen opbouw.

Conclusie

(De)concentratie van zorg is absoluut een complexe kwestie. Ook al gaan we aan de slag met bijvoorbeeld eHealth. De theorie van het kaartenhuis heeft geldingskracht. Liever zouden we dan ook moeten inzetten op een Pyramide, waarbij de hoogte onderling echt wel mag verschillen. Als er maar landelijk voldoende spreiding is. Hopelijk vechten we elkaar niet de tent uit zoals op de poster van Teylers Museum, die ik fotografeerde.